Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende gider ikke tage stilling til deres eget studiemiljø

UNDERSØGELSE - De studerende på KU er godt i gang med at afskrive sig muligheden for at præge deres vilkår i de kommende år. Kun en ottendedel har deltaget i en undersøgelse af studiemiljøet på universitetet. Ledelsen betragter ellers resultatet som vigtigt for, hvor godt det vil gå med at gennemføre politikernes fremdriftsreform.

Opdatering torsdag 21/11 (artiklen fortsætter under denne kursiverede tekst): Uniavisen har hørt fra nogle studerende, som fortæller, at de ikke har modtaget mailen med opfordringen til at deltage i KU’s studiemiljøundersøgelse, der blev sendt ud 12/11. Redaktionen forsøger at finde ud af, hvad der kan være årsag til dette.

Andre skriver til os, at artiklens vinkel – at de studerende ikke gider tage stilling – er urimelig, fordi folk faktisk har mulighed for at svare indtil 2. december og måske blot venter med at sende deres svar, indtil de vurderer, at tidspunktet er det rette. Det er en rimelig indvending, hvilket betyder, at det måske havde været bedre blot at konstatere, at svarprocenten efter en uge var meget lav uden at udlægge dette som ugidelighed hos ‘de studerende’ som gruppe i en slagfærdig overskrift. Vh Christoffer, artiklens forfatter.

KU har sat fokus på studiemiljøet. I en stor undersøgelse – ‘Måling af trivsel og tilfredshed’ – bliver alle studerende spurgt til deres studiemiljø og til administrationens understøttelse af deres uddannelse. Efter en uge har kun 13 procent af de studerende svaret.

I lyset af den massive interesse for Folketingets fremdriftsreform, der skal barbere adskillige måneder af de studerendes uddannelsesperiode og ventes at ændre kulturen på universitetet radikalt, er det påfaldende, at kun en lille del af KU’s studerende har gidet besvare spørgsmål, der skal afklare, hvordan studiemiljøet bør fungere på landets største universitet.

Af 40.161 studerende har kun lige over 5.000 svaret på undersøgelsens spørgsmål onsdag morgen, selv om de har haft muligheden siden 12. november.

Fremdriftsreformen gør et godt studiemiljø mere nødvendigt

Mindst engagerede er de mindre fakulteter Teologi og Jura (svarprocent på henholdsvis 8 og 10), mens Samfundsvidenskab viser mest samfundssind med 16 procent deltagende studerende. På visse fag har ingen studerende svaret – det gælder fx Indianske sprog og kulturer, der har 61 studerende.

Ifølge prorektor på KU Lykke Friis er studiemiljøet ellers netop blevet særlig aktualiseret af den heftigt debatterede fremdriftsreform. Hvis universitetet og de studerende skal have en reel chance for at leve op til politikernes krav om en langt kortere studietid, er det efter KU-ledelsens logik, afgørende, at studiemiljøet fungerer.

Og undersøgelsen er de studerendes primære chance for at påpege fejl og mangler, så KU kan lave planer for at forbedre studiemiljøet.

Administrationen skal vurderes

Undersøgelsens spørgsmål handler således også om de studerendes erfaringer med KU’s administration. Får de den hjælp og service, de har behov for? Bliver problemer med it håndteret effektivt og korrekt?

Resultaterne af studiemiljøundersøgelsen bliver analyseret umiddelbart efter nytår, hvorefter dekanerne for de seks fakulteter skal sørge for at lave handleplaner for at løse de problemer, som undersøgelsen afdækker.

KU’s ledelse investerer samtidig et tocifret millionbeløb i at forbedre studiemiljøet rundt om på uddannelserne – ligeledes med afsæt i undersøgelsens data.

»KU’s ledelse – og underviserne – kan ikke alene skabe et udfordrende studiemiljø, som de studerende bare kan ‘plugge’ sig ind i. Vi har brug for noget konkret viden om, hvor skoen trykker, og hvor den passer perfekt, for at kunne gøre det bedre,« sagde prorektor Lykke Friis, da undersøgelsen blev offentliggjort.

Spørgsmål formuleret af studerende

Spørgsmålene i undersøgelsen er formuleret i KU’s Uddannelsesstrategiske Råd og et udvalg bestående af fire studerende og to prodekaner. Deres ambition var et kort skema om det, der er vigtigst for de studerende.

Sidste frist for at besvare spørgsmål om studiemiljøet er 2. december. Alle studerende på KU har modtaget et link til besvarelse af undersøgelsen i deres KU-indbakke.

chz@adm.ku.dk

Seneste