Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Studerende i løsningernes land

KUMMENTAR - Regeringens innovationsstrategi indeholder en del forslag rettet mod vores uddannelser, og det er vi glade for, skriver rektor for KU Ralf Hemmingsen og prodekan Thomas Bjørnholm.

FØR JUL SENDTE REGERINGEN en julekurv ud til blandt andet universiteterne. Indholdet var hverken marcipan eller nisseøl, men en national innovationsstrategi som skal sørge for, at Danmark bliver et ”løsningernes land”, som strategien er døbt. Baggrunden er, at alt for få virksomheder i dag bruger den viden som findes på blandt andet universiteterne til at skabe den form for innovation, der fører til vækst.

Der er allerede skrevet mangt og meget om, hvad innovationsstrategien vil gøre for at få universiteternes forskning ud til virksomhederne. Blandt andet er der lagt op til et nyt innovationsprogram INNO+, hvor universiteter, erhvervsliv og andre relevante aktører sammen skal kortlægge store samfundsudfordringer og derefter udvikle løsninger. Her byder KU selvfølgelig ind med ideer. Mange af KU’s forskere inden for alle hovedområder arbejder jo i forvejen med disse samfundsudfordringer. En del gør det også i forvejen sammen med virksomheder, men det er kun glædeligt, at den indsats systematiseres, og at regeringen tilsyneladende er villig til at satse nogle midler på det.

HVAD DER ER MINDST lige så interessant er, at innovationsstrategien indeholder en del forslag rettet mod vores uddannelser. Det er vi glade for. Universitetets største værdiskabelse og mest innovative kraft består jo i de mange tusinde studerende, som hvert år får arbejde og dermed overfører ny viden til virksomheder og organisationer. Eller de mange hundrede studerende, som vælger iværksættervejen. Det er godt, at der også er politisk fokus på dét potentiale. Mange af forslagene ligger oven i købet i tråd med den retning, som KU’s uddannelsesindsats har.

Nu kan der jo være mange forestillinger om, hvad innovation er. Grundlæggende handler det om at udvikle nye idéer og omsætte dem på markedet. Men for os handler det også om, at alle studerende skal have rammer, hvor de kan sætte deres viden i spil og udfolde deres talent. Gerne på nye felter og i samarbejde med andre. Det er i øvrigt også det, der er essensen i ethvert forskningsprojekt: At stille spørgsmålstegn ved bestående sandheder og at finde originale løsninger på problemer. I den sammenhæng er det mindre vigtigt, om den evne trænes gennem formel uddannelse, studenterdrevne uddannelses- eller forskningsprojekter eller suppleres med iværksætteri eller aktivisme. Hovedmålet må være, at man gennem sin studietid får mulighed for at prøve kræfter med problemstillinger, der ligger uden for og kan supplere kernefagligheden.

REGERINGENS STRATEGI HAR flere initiativer, som bygger på den tilgang, og som kan være med til udvikle og supplere vores uddannelser. Eksempelvis forslaget om, at dimittender skal have tilbud om rådgivning og finansiering i op til et år, hvis de starter egen virksomhed. Formålet er at motivere og understøtte etablering af nye vidensbaserede virksomheder. Føres det ud i livet, vil det spille godt sammen med det arbejde, som i øjeblikket er i gang i KU’s Uddannelsesservice. Her arbejder man med at udvikle en ny studie- og karrierevejledningsstrategi til alle fra første år til ph.d.-niveau. Det vil være naturligt, at regeringens forslag tænkes ind i dette arbejde, så vi skarpere end før giver vores studerende indblik i, hvordan de kan bruge deres faglighed på nye og værdiskabende måder.

EN ANDEN IDE i innovationsstrategien handler om at øge muligheden for at tage og få merit for praktik, virksomhedsspecialer og samarbejde med aftagere. Her har vi på KU allerede et mål om, at 15 procent af vores studerende skal skrive deres speciale i samarbejde med en ekstern part. Og flere og flere KU-studerende får efterhånden mulighed for at deltage i initiativer som ”science-dating”, som kan føre til fælles projekter mellem studerende, forskere og virksomheder. Det er noget, vi støtter varmt, fordi det giver åbenlyse gevinster for alle parter. På regeringens to-do-liste står også ”undervisere, der fremmer innovationskompetencer”.

Her er KU i gang med at udvikle konkrete initiativer gennem Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL). CIEL er et samarbejde mellem KU, DTU og CBS med det mål at fremme innovation og entreprenørskab i både forskning og uddannelse. De udvikler lige nu et undervisningsforløb som overbygning på adjunktpædagogikum, som skal give nogle af vores undervisere bedre redskaber til at undervise i innovation. Allerede til foråret starter det første hold.

MED ANDRE ORD er der ganske mange KU-initiativer, som sigter på at fremme de interesser, talenter og færdigheder, som er vigtige for innovation i betydningen økonomisk værdiskabelse.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste