Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende i praktik-klemme på grund af nye SU-regler

PRAKTIK – Studerende kan ikke længere få SU, mens de er i praktik, hvis de får nogen form for løn af praktikstedet. Dermed risikerer studerende med studiejob at komme økonomisk i klemme, fordi de ikke har tid til at arbejde og være i praktik samtidig. Det kan få mange til helt at droppe deres praktikophold, fordi de ikke har råd, mener Djøf.

Studerende i de store byer, hvor leveomkostningerne er høje, får svært ved at komme i praktik på grund af nye SU-regler, mener Djøf.

Det er en ny vejledning udsendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet den 11. marts til uddannelsesinstitutionerne der præciserer, at praktikopholdet skal være ulønnet, hvis praktikanten skal have ret til SU.

Det er ligegyldigt om praktikstedet opfatter udbetalingen som løn eller ej, fremgår det af vejledningen, som ministeriet har udformet.

Må opgive praktikken

Ifølge Wenche Marit Quist, forsknings- og uddannelsespolitisk chef i Djøf, er de nye regler et problem for mange studerende i de store studiebyer, hvor husleje og leveomkostninger er så høje, at de umuligt kan klare sig for SU’en alene, mens de er i praktik.

»De fleste studiejob ligger i normal arbejdstid, hvor praktikstedet også har åbent, og det er altså ikke praktisk muligt for de studerende at være to steder samtidig, så jeg frygter, at mange må opgive deres praktikophold, fordi de ikke har råd. De nye regler virker stik imod uddannelsesministerens ønske om at flere skal i praktik,« siger Wenche Marit Quist.

Hun tilføjer, at det ikke er realistisk, at alle de studerende kan få studiejob i restaurationsbranchen eller i andre brancher med aftenarbejde, og desuden bliver de også vejledt om at finde et studierelevant fritidsjob, da det øger chancen for at finde arbejde efter endt uddannelse.

Foreslår lovændring

Ifølge den nye vejledning kan studerende, der modtager SU, dog samtidig modtage et tilskud til afholdte udgifter eller en fast månedlig ydelse til dokumenterede udgifter under praktikopholdet.

Det kan eksempelvis være til transport, husleje og telefon.

De studerende har selv ansvar for at undersøge, om det er skattepligtigt.

»Det kan redde de studerende, som skal i praktik i udlandet, fordi de lettere kan dokumentere deres merudgifter, men ikke i Danmark. Man kan også forestille sig, at arbejdsgiverne vil synes, at det er et forfærdeligt bureaukrati at skaffe den nødvendige dokumentation. Djøf foreslår i stedet en lovændring, der giver de studerende mulighed for at modtage et vederlag fra arbejdsgiveren, mens de er i praktik som kompensation for, at de ikke har mulighed for at have et fritidsjob imens,« siger Wenche Marit Quist.

clba@adm.ku.dk

Seneste