Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende kørt ud på sidespor i kvalitetsdebat

KVALITET - Om kort tid kommer regeringens kvalitetsudvalg med sine første forslag om, hvordan man kan få bedre og mere relevante uddannelser i Danmark. Men i Danske Studerendes Fællesråd mener man, at de studerendes eget input bliver overset.

De studerende er ikke blevet hørt i noget rimeligt omfang om den kommende kvalitetsreform på danske universitetsuddannelser, mener formand for DSF Jakob L. Ruggard, som finder ministeriets tilgang ‘useriøs’.

»Det er underligt, at man nedsætter et udvalg uden medlemmer, der selv er studerende, om så vigtigt et emne som kvalitet i uddannelser, og heller ikke rigtig inddrager de studerende i diskussionen,« siger han.

»Ifølge Morten Østergaard (som var radikal uddannelsesminister indtil 3. februar 2014, red.) var DSF’s politiske pres en hovedårsag til, at kvalitet blev et tema for ministeriet.«

Enhver kan jo sende en mail

Mens ministeriet blandt andet har udsendt spørgeskemaer til ansatte ved universiteterne for at få deres input, har DSF måttet nøjes med at give deres bidrag til kvalitetsudvalget i mundtlig form på et møde 22. Januar, hvor der også deltog en hel række andre studenterorganisationer.

»Man tog sådan en rundbordssamtale, hvor vi skiftedes til at få ordet,« siger Jakob L. Ruggard, som anslår, at han fik 5-10 minutters taletid:

»Vi fik også at vide, at deres indbakke var åben. Men alle kan jo skrive en mail, og vi skal også nok sende en, men her er jo ikke tale om en kerneinddragelse af en organisation, der repræsenterer 150.000 studerende.«

Uddannelsesministeriet drøfter i øjeblikket medbestemmelse på universiteterne, og her sidder DSF med ved bordet på en helt anden måde, fortæller Jakob L. Ruggard, blandt andet er DSF med til at designe spørgeskemaer, der skal udsendes til de studerende, så ministeriet får systematisk viden om deres synspunkter og erfaringer.

Mistanke om at konklusionerne er draget på forhånd

»I mit mest pessimistiske hjørne kan jeg tro, at man måske har en politisk dagsorden med kvalitetsudvalget, som man ikke rigtig ønsker at drøfte,« siger han.

Hvad er det for en politisk dagsorden?

»Hele erhvervsliggørelsen af uddannelserne, idéen om at måle kvalitet ud fra erhvervslivets behov og indførelsen af et beskæftigelsestaxametet (der styrer universiteternes bevillinger efter deres evne til at få studerende i job, red.).«

Kvalitetsudvalget har også mødt studerende under en lille rundrejse på et udvalg af danske uddannelsesinstitutioner. Jakob L. Ruggard siger, at man på Aarhus Universitet holdt en lille fokusgruppesamtale med fire studerende i 40 minutter.

»Det er et bekymrende signal, at udvalget ikke har større inddragelse af studerende,« siger Jakob L. Ruggard.

Uniavisen har bedt formand for Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Jørgen Søndergaard om en kommentar, men han har endnu ikke svaret på vores henvendelse.

chz@adm.ku.dk

Seneste