Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende kræver åbne campuser

Københavns Universitet ligger stille efter klokken 16, lyder kritikken

De studerende på Nørre, City og Søndre Campus vil have universitetet til at åbne sig for de studerende, ansatte og resten af københavnerne. Det viser meldingerne fra de tre såkaldte fremtidsværksteder for de studerende. Cirka 65 studerende havde valgt at benytte muligheden for at sige deres mening og komme med forslag til at forbedre forholdene. Nicoline Kieler, projektkoordinator i Campus Programgruppen, understreger at de 65 studerende ikke kan opfattes som et repræsentativt udsnit af de studerende på de tre campus-områder. Næste skridt består nu i at prioritere ideerne og i samarbejde med studerende og ansatte finde ud af hvilke der skal realiseres.
Kritikken af de nuværende forhold på KU var dog enslydende: Campus skal åbne sig. De studerende peger blandt andet på at fag og funktioner i øjeblikket lukker sig om sig selv. Der er for mange låste døre, så biblioteker og læsepladser er utilgængelige uden for ’normal arbejdstid’, og informationssystemernes kvalitet gør campus utilgængelig for folk uden specialkendskab til stedet. Derudover går kritikken på at der mangler egenidentitet formet efter de faglige grupperinger der har deres daglige gang i bygningerne, og at campus-områderne skal lukke op over for resten af byen. Projektkoordinator i campusgruppen Nicoline Kieler påpeger at der allerede arbejdes flere steder på at finde økonomiske og sikkerhedsmæssige forsvarlige løsninger som sikrer adgang til læsepladser i samtlige af døgnets 24 timer samt længere åbningstid af bibliotek og kantine.

Bryd hegnene ned
Blandt forslagene til at åbne campus er at opstille informationsrobotter ved indgangene, bryde hegn mellem enhederne og mod byen ned, åbne lukkede facader mod omverdenen og at gøre alle nødvendige funktioner tilgængelige med et id-kort døgnet rundt. Campusområderne skal have torve med butikker, caféer, arbejdspladser, kunst, planter, fitness, koncerter og biograf. Mulighed for spisning tidligt og sent skal give liv, og det skal være muligt som fag eller institut at skabe sig en bygningsmæssig identitet på campus via udsmykning og indretning. Dette har man bl.a. søgt imødekomme på Det Samfundsvidenskabelig Fakultet hvor man har valgt at lægge ti procent oveni institutarealerne til lokale studenterarealer. Resultaterne af fremtidsværkstederne skal fungere som idekatalog til at udforme målsætninger for studiemiljøet i campusområderne. Det har allerede nu givet inspiration til at afholde en Nørre Campus semesterstartsfest til september.

Seneste