Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende og DJØF: Vent med at juble over fremdriftsudspil

FREMDRIFT - Både Danske Studerendes Fællesråd og DJØF advarer mod at juble for tidligt over regeringens udkast til ændring af Fremdriftsreformen.

»SÅ ER VI PÅ VEJ!« skriver en af Uniavisens læsere, som på Facebook har delt artiklen om, at regeringen vil trække dele af fremdriftsreformen tilbage.

Men hos Danske Studerendes Fællesråd advarer formand Yasmin Davali mod at juble for tidligt over de foreslåede ændringer. Hun mener, at udspillet er udtryk for symbolpolitik, så længe der ikke slækkes på de økonomiske straffe til universiteterne.

»Forslaget er skuffende. Når man ikke vil ændre på økonomien, er man heller ikke interesseret i at imødekomme fremdriftsreformens egentlige problemer. Studerende vil stadig opleve at blive presset hurtigere og hurtigere igennem deres uddannelser. Og derfor vil vi fortsat se problemer med stress, manglende fordybelse og studerende, der ikke kan tage studierelevante jobs gennem studietiden,« siger Yasmin Davali fra DSF.

Samtidig er man hos DSF stærkt bekymrede over udspillets forslag 6. Her lægges der ifølge foreningen op til en brugerbetaling på uddannelse for studerende, der er nødsaget til at supplere med fag for at blive optaget på kandidaten.

»Professionsbachelorer er med god grund nødt til at supplere med en række fag, hvis de vil tage deres kandidat på universitetet. Derfor er kritisabelt at suppleringen ifølge det nye tiltag delvis skal finansieres af de studerende selv,« siger formanden for Danske Studerendes Fællesråd.

Abe-flytteri

Hos DJØF er forsknings- og uddannelsespolitisk chef Wenche Quist umiddelbart mere positivt stemt over for udspillet.

I en pressemeddelelse kalder hun foreslagene om fjernelse af tvangstilmelding og tvangsmerit samt forbedring af muligheder for iværksætteri for »en både kærkommen og helt nødvendig ændring, der giver universiteterne større frihedsgrader.«

Men ligesom DSF advarer hun mod at juble for tidligt. Universiteterne har fået større frihedsgrader til at vælge, hvordan de vil presse de studerende hurtigere gennem studiet – men hurtigere igennem skal de stadigvæk.

»Med denne manøvre er der fare for, at udspillet primært tjener til at flytte aben fra ministerens skuldre over på universiteternes – og de studerendes kan de facto været stillet præcist som før. Det skyldes, at regeringen i sit udspil klart tilkendegiver, at det handler om at få de studerendes hurtigere igennem studierne for dermed at sikre den tvivlsomme økonomiske gevinst, fremdriftsreformen også oprindeligt opererede med. Universiteterne vil derfor stadig blive straffet økonomisk, hvis gennemførselstiderne ikke falder,« siger Wenche Quist.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste