Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Studerende oprørte over kantinemonopol

Kantinens eneret på salg af mad- og drikkevarer kan betyde lukning af studentercafeerne på Samfundsvidenskab. De studerende er rasende og vil have ændret kontrakten

Er det rimeligt at en frivillig studentercafé med billig kaffe skal lukke, fordi kantinen samme sted mener at have monopol på salget?

Det spørgsmål rejser sig på Center for Sundhed og Samfund (CSS) hvor Simply Cooking der driver kantinen, har klaget over de studerendes cafeer.

Ifølge firmaet har det kontraktligt eneret på salg af mad og drikke, og på grund af faldende kaffesalg har firmaet gjort fakultetet opmærksom på situationen. På et møde med de studerende oplyste fakultetet derfor at cafeerne risikerede en lukning hvis problemet ikke blev løst.

»Det vil være ødelæggende for studiemiljøet. CSS er stadig relativt nyt og har brug for cafeerne til at skabe et godt og levende studiemiljø,« mener Sebastian Osterwald-Lenum, bestyrelsesmedlem i Café Kommunen.

KU: Ikke monopol
Jannick Wilsly, driftsleder i Simply Cooking, mener at studentercafeernes salg af mad og drikke er konkurrenceforvridende.

»Vi har en kontrakt på at sælge kaffe og mad, så vi vil ikke acceptere at blive underbudt af nogen der arbejder gratis og sælger det samme til det halve. Vi har ikke en chance for at konkurrere når vi både skal betale løn, moms og skat« siger Jannick Wilsly og tilføjer at man i princippet kunne sagsøge CSS for brud på kontrakten, men at man selvfølgelig hellere ser at parterne kan sætte sig ned og blive enige om et kompromis.

Sebastian Osterwald-Lenum understreger at de studerende ikke har noget imod Simply Cooking, men er imod den kontrakt der er indgået mellem firmaet og fakultetet.

»En kontrakt der giver et firma monopol, og som udelukker frivillige initiativer der ellers fremmer et godt studiemiljø og tværfagligt samarbejde, kan vi ikke leve med,« forklarer han og undrer sig over at KU har underskrevet en kontrakt der modvirker campusånd og tværfagligt sammenhold.

Det er dog heller ikke tilfældet, hvis man skal tro direktør for Københavns Universitet, Jørgen Honoré. Han har gennemgået kontrakten og kan konstatere at Simply Cooking ikke har monopol på leverance af catering.

»Medarbejdere, studerende og kantiner må leve i fælles samdrægtighed på KU, og det er en fordel for alle parter at vi alle kan være her. Vi må alle leve godt med vore kunder, og vi skal alle tage gensidige hensyn.«

»Fredagsbaren taget som gidsel«
Ifølge driftschef på CSS, Erwin Koster, er det store problem imidlertid hygiejnen i Cafe Kommunen. Der bliver nemlig også holdt fredagsbar i lokalet, og den manglende oprydning medfører sundhedsrisici som ikke længere kan accepteres.

»Lokalet har tidligere kun været brugt til fester, så det er bestemt en god ide også at bruge den til noget fornuftigt i hverdagene, ikke mindst hvis det er godt for studiemiljøet. Men det er tvingende nødvendigt at de ting der foregår, er i overensstemmelse med myndighedskravene på området,« fastslår han og tilføjer at der gentagne gange har været problemer med glasskår, bræk og ølsjatter rundt omkring Kommunen.

Dette har medvirket til at selve fredagsbarens fremtid også blev taget op på mødet mellem parterne, hvilket de studerende opfatter som en trussel for at få dem til at makke ret.

»Vi fik at vide at hvis vi ikke begyndte at sælge Simply Cookings varer, ville studentercafeerne og fredagsbaren blive lukket. Det opfatter jeg som om fredagsbaren bliver holdt som gidsel i en sag hvor den slet ikke burde blive nævnt,« siger Sebastian Osterwald-Lenum.

Han anerkender at rengøringen efter fredagsbarerne er et problem som skal løses, men opfordrer til at man holder tingene adskilt. At fredagsbaren overhovedet bliver inddraget, ser han som et udtryk for afmagt fra universitetets side.

Erwin Koster afviser imidlertid at fredagsbaren bliver taget som gidsel i sagen. Han forklarer at det er helt tilfældigt at de to sager bliver diskuteret på samme tid da det er to uafhængige problemer.

»Det har stået på vores arbejdsseddel i et stykke tid at der skulle gøres noget ved problemerne med fredagsbaren, og vi så en anledning i mødet med de studerende,« forklarer han.

Samtlige parter i sagen er enige om at det er i alles interesse at der findes en løsning på uenighederne. Indtil videre afventer CSS og de studerende imidlertid et udspil fra Simply Cooking, mens Studenterrådet har sat jurastuderende til at granske kontrakten mellem Simply Cooking og fakultetet. Studentercafeernes skæbne på CSS er derfor endnu uvis.

mbt@adm.ku.dk

Seneste