Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende på KU består færre eksaminer efter reformer

FREMDRIFT - Nye tal fra KU viser, at førsteårsstuderende består færre eksaminer, selv om nye fremdrifts-regler betyder, at langt flere studerende bliver tilmeldt eksamen. Det er dog for tidligt at sige, at Folketingets fremdriftsreform ikke har virket, siger vicedirektør på KU.

Selv om førsteårsstuderende på Københavns Universitet er tilmeldt flere eksaminer end tidligere, er antallet af beståede eksaminer faldet fra 2014 til 2015.

Det viser tal fra Københavns Universitet.

Ved vintereksamen 2014-15 bestod 79,9 procent af de førsteårsstuderende, som gik til eksamen på KU, mens det tilsvarende tal for året før var 84,5 procent – et fald på 4,6 procentpoint.

Og mellem sommeren 2014 og sommeren 2015 faldt beståelsesprocenten på KU med 9,1 procentpoint, fra 82,1 til 73,0 procent.

I absolutte tal er antallet af beståede eksaminer på KU lavere i 2015 end i 2014, mens antallet af tilmeldinger til eksamen er øget. Der var 22.294 tilmeldinger til eksaminer i sommeren 2014, hvoraf 18.311 blev bestået. Mens der året efter var 24.509 tilmeldinger og blot 17.892 beståede.

En del studerende dukkede ikke op

Årsagen til, at flere studerende bliver tilmeldt eksamen, er den såkaldte fremdriftsreform, som skal få danske universitetsstuderende hurtigere gennem deres uddannelse. Reformen betyder, at førsteårsstuderende fra og med vintereksamen 2014-15 automatisk er blevet tilmeldt eksamen (mens samme regel først har omfattet øvrige studerende året efter). De automatiske tilmeldinger har ikke øget det samlede antal beståede eksaminer.

Ifølge vicedirektør for uddannelse på KU Anni Søborg er tendensen i tallene formentlig korrekt, men der mangler flere data om de studerendes studieaktivitet, før man kan sige med sikkerhed, hvordan fremdriftsreformen har virket.

»Det er jo ikke unaturligt, at vi har flere tilmeldte, eftersom vi efter fremdriftsreformen har tvungen tilmelding. Men tallet for antal tilmeldinger til eksamen dækker både over studerende, der tog eksamen og studerende, der slet ikke dukkede op,« siger hun.

Det interessante tal er derfor, hvor mange af de fremmødte studerende, der bestod i sammenligning med tidligere, og her findes kun tal for den første bachelor-årgang, der blev omfattet af de nye fremdriftsregler.

»Andelen af beståede blandt de bachelorstuderende, der mødte op til deres 1. prøveforsøg var på niveau med året før,« siger Anni Søborg. »Men ved 2. prøveforsøg så vi, at der var færre beståede blandt de fremmødte end tidligere.«

Tal for alle studerende kommer senere i april

»Generelt kan man sige, at KU’s førsteårsstuderende er meget flittige. Derfor må vi også forvente den mindste effekt af studiefremdriftsreformen i forhold til studenterpopulationen generelt. Derfor er det vanskeligt lige nu at sige noget om, hvordan reformen har virket på hele studenterpopulationen,« siger Anni Søborg.

Tallene afspejler vel i hvert fald et spild af ressourcer i form af eksaminer, som folk ikke dukker op til.

»Det gør det virkelig,« siger Anni Søborg.

Hvis der samlet er færre beståede eksaminer på KU, betyder det så ikke, at de studerende er blevet langsommere, og at fremdriftsreformens pisk ikke fungerer?

»Jeg kan ikke på baggrund af de her eksamenstal konkludere, at reformen virker, men jeg kan heller ikke konkludere, at den ikke virker,« siger Anni Søborg.

Anni Søborg siger, at beståelsesprocenten for studerende, der faktisk mødte op til deres ordinære prøve, efter en foreløbig beregning ser ud til at være omtrent den samme for vintereksaminerne i 2014 og 2015, nemlig omkring 91 og 89 procent, henholdsvis. (Tæller man reeksamen med, er tallene 90 og 88 procent).

»Hvis man vil måle fremdrift objektivt, kan man se på antallet af beståede ECTS per studieaktiv studerende. Det er mere relevant at se på dem, der er reelt studieaktive,« siger Anni Søborg.

Findes de tal?

»Vi forventer at have dem i slutningen af april, når fakulteterne er færdige med at indrapportere dem til os.«

chz@adm.ku.dk

Seneste