Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende på KU er landets langsommeste

NYHEDSOVERBLIK ONSDAG - Studerende på KU er landets langsommeste - Norske erfaringer: SU-stramninger har ingen effekt på studietiden - Avis: SU stjæler fra de fattige og giver til de rige - Danske unge er gode til at gennemføre studierne - Aktører roser regeringens ny innovationsstrategi - Venstre afviser ændringer af Højteknologifonden - Alle partier står bag overgang til ny akkreditering.

Studerende på KU er landets langsommeste

Hvis man studerer på Aalborg Universitet bliver man hurtigst færdig med sit studie. I Aalborg tager det i gennemsnit fem år. Til gengæld er de studerende på KU de langsommeste med en gennemsnitlig gennemførelsestid på 6,6 år, skriver MetroXpress i en opgørelse over studietider på landets universiteter. MetroXpress har sine tal fra Uddannelsesministeriet.

Norske erfaringer: SU-stramninger har ingen effekt på studietiden

I Norge har man allerede forsøgt sig med at økonomisk belønne de hurtigste studerende og straffe de langsommeste, men uden nogen nævneværdig effekt, skriver Information. Den største effekt opnår man i stedet gennem universiteternes egen indsats ved at forbedre mulighederne for reeksaminering og meritoverførsel samt indførelse af specialekontrakter.

Avis: SU stjæler fra de fattige og giver til de rige

Hvis nogen går og tror, at SU står for ‘Social Udligning’, så tager de fuldstændigt fejl, skriver Politikens analyseredaktør Poul Aarøe Andersen. SUen virker i stedet som social skævvridning, der bare skjuler sig i de nuværende SU-regler, mener han.

Danske unge er gode til at komme gennem studierne

De danske unge er faktisk rigtig gode til at færdiggøre deres studier. 85 procent af de studerende bliver færdige, og det rækker i en OECD-undersøgelse til en fjerdeplads over, hvor stor en andel af de studerende, der færdiggør deres studier, skriver Politiken. Formand for SU-rådet Per Christian Andersen frygter, at hvis man fjerner det sjette års SU, vil det kun føre til, at færre får en uddannelse.

Aktører roser regeringens ny innovationsstrategi

Både Akademikernes Centralorganisation, erhversorganisationer og andre aktører på uddannelsesområdet roser regeringens udspil til en national innovationsstrategi, skriver Altinget.dk.

Venstre afviser ændringer af Højteknologifonden

Regeringens ønske om at lave en større ændring af forskningsbevillingssystemet, herunder Højteknologifonden, vil ikke få nogen støtte fra Venstre. Højteknologifonden skal fortsætte som i dag ifølge Venstre, skriver Altinget.dk.

Alle partier står bag overgang til ny akkreditering

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) har indgået aftale med alle folketingets partier om akkreditering med en ny lov om kvalitetssikring af alle de videregående uddannelser, skriver Altinget.dk. Loven skal sikre en såkaldt rullende overgang fra det tidligere akkrediteringssystem til det nye.

anfj@adm.ku.dk

Seneste