Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende: Regeringen fifler med tallene

Regeringen kan fifle med tallene som de vil, men det ændrer ikke på, at der bliver skåret i både forskning og uddannelse i finanslovsforslaget for 2010, lyder det fra Studenterrådet på KU

Mattias Friis Jørgensen, formand for Studenterrådet ved Københavns Universitet (KU), griner lidt, når han bliver spurgt, hvor i regeringens finanslovsforslag, han ser de nedskæringer på forskning og uddannelse, som han hævder at finde.

»Man skal bare kigge på tallene,« siger han. »Regeringen kan fifle med tallene som de vil, men faktum er, at finansforslaget skærer 247 millioner af basistilskuddet til universiteterne – heraf mister KU 107 millioner – og det gennemsnitlige taxameter falder fra 71.700 til 70.100 kroner per studerende årligt. I alt bliver der i forslaget skåret en halv milliard på forskning og uddannelse,« siger Mattias Friis Jørgensen.

Videnskabsminister Helge Sander har sagt, at regeringen med årets finanslovsforslag »overopfylder« sine egne mål for investeringer i universitetssektoren, men ifølge Studenterrådet skal man huske at se de planlagte investeringer i sammenhæng med antallet af studerende. Gør man det, ender regnskabet i sidste ende negativt.

Forskningen nedprioriteres

I finanslovsudspillet er der stadig en reserve på 881 millioner i globaliseringsmidlerne, som skal fordeles mellem landets universiteter i forhandlinger i efteråret, men selv om KU får sin del af kagen, tror Mattias Friis Jørgensen ikke nødvendigvis at det kommer de studerende til gode.

»Vi synes ikke på nogen måde, at det er en god situation, at man i finansloven skærer ned over en bred kam, og så kan man som uddannelsessøgende vente og se, om man får noget i nogle forhandlinger senere. Det hele kan også gå til strategisk forskning, det ved vi ikke noget om.«

Studenterrådsformanden er heller ikke uforbeholdent begejstret for regeringens planer om at modernisere bygninger på de sundheds- og naturvidenskabelige fakulteter for seks milliarder kroner. Halvdelen af midlerne til denne modernisering tages nemlig fra globaliseringsmidlerne – penge, der ellers var påtænkt forskningsaktivitet.

»Selvfølgelig er det godt, at regeringen følger sin egen undersøgelse og foreslår en renovering af bygninger, der står og falder sammen. Men de penge har ingen indflydelse på det, der foregår inden i bygningerne,« mener Mattias Friis Jørgensen.

Regeringen tager ikke taxameteret alvorligt.

Som følge af regeringens undersøgelse i den såkaldte McKinsey-rapport, foreslår videnskabsminister Helge Sander (V) et løft på det laveste taxameter på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på 100 millioner, eller omkring 2.000 kroner per studerende.

McKinsey-rapporten dokumenterer imidlertid en underfinansiering på op til 12.000 kroner på nogle uddannelser, og regeringens forslag er derfor langt fra nok, mener Studenterrådet, som gerne så et løft på 25 procent – eller 11.000 kroner per studerende.

»Finansudspillet lægger op til en nettostigning i taxametrene på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, den er god nok. Men 100 millioner? Det er ikke at tage problemet alvorligt. Slet ikke når man samtidig skærer i taxametrene på alle andre uddannelser,« siger studenterrådsformand Mattias Friis Jørgensen.

ser@adm.ku.dk

Seneste