Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Studerende skal have øjnene op for EU

UDKANTSUNION - Danmark mister politisk indflydelse i EU og globalt, hvis alt for få danskere bliver embedsmænd i EU-kommissionen. Derfor skal de danske studerende have øjnene op for mulighederne for en EU-karriere, mener ressortministrene, der inviterede de studerende til EU-karrieredag.

Omtrent 1,6 procent af embedsmandsværket i EU-kommissionen udgøres af danskere, og over de kommende år står andelen til at falde til under én procent.

Og det er bekymrende, mener udenrigsminister Martin Lidegaard.

»Der er i øjeblikket ikke et Danmark repræsenteret i Bruxelles, som vi havde håbet på,« sagde Martin Lidegaard ved EU-karrieredagen, som blev arrangeret i fællesskab af Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet. Arrangementet er et led i en større kampagne for at få især studerende og yngre kandidaters øjne op for karrieremulighederne i EU.

Ifølge Lidegaard går vejen til politisk indflydelse i stigende grad gennem Bruxelles. Derfor er det vigtigt, at Danmark er bedre repræsenteret i EU og er med til at sætte dagsordenen.

»Det er herigennem, at Danmark kan sætte et solidt udenrigspolitisk aftryk og kanalisere indflydelse ud i verden. Vi skal have flere danskere ind de centrale steder i EU, som for eksempel EU-kommissionen.«

Svært at komme gennem EU-nåleøjet

EU’s årlige adgangsprøve for AC-generalister åbner for tilmeldinger senere i marts.

Udover at der er for få danskere, som aktivt søger en karrierevej i EU, så er det samtidig vanskeligt at komme igennem nåleøjet i EU’s adgangsprøve, der som hovedregel skal bestås for at få en fastansættelse i EU.

Gennem de seneste par år er kun fire danskere blevet rekrutteret i EU’s embedsmandsværk ad denne vej. Målsætningen om en øget andel af danske embedsmænd i EU har derfor også medført en større indsats for at klæde håbefulde ansøgere bedre på til den krævende rekrutteringsproces.

Danmarks forståelse af det gode liv

Ifølge Martin Lidegaard er der al mulig grund til at arbejde for at flere danskere finder vej til EU, for over de næste 20 år vil vi opleve store forandringer på verdensplan.

Den globale middelklasse vokser, det vil få stor betydning for ressource- og råvarefordelingen i forhold til forbrug og produktion, og nye geopolitiske magtcentre vil opstå:

»Hvis Danmark vil have en stemme i den nye verdensorden, kommer det til at foregå gennem EU,« sagde han til de cirka 200 deltagere.

EU-karrieredagen blev afholdt den 10. marts på Asiatisk Plads.

Udover Martin Lidegaard var også undervisnings- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen talere ved arrangementet.

Efterfølgende var det muligt at deltage i debat- og oplysningssaloner, hvor man kunne blive oplyst om karrieremuligheder i EU, høre nærmere om selve adgangsprøven, møde danskere der tidligere har været ansat i EU og deltage i en EU-quiz.

Hovedpræmien?

En studiebog i EU’s adgangsprøve.

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste