Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende skal kunne få ECTS-point for iværksætteri

Iværksætteri — Københavns Universitet deltager i projektet StartUp i praksis, der skal give flere studerende mod på iværksætteri.

StartUp i praksis hedder et treårigt projekt, som skal give KU-studerende mulighed for at få ETCS-point for iværksætteri.

Planen er, at projektet udvikler forløb, hvor studerende får mulighed for at komme i praktik enten i egen eller en medstuderendes startup-virksomhed. De studerende begynder praktikforløbet i en af universitetets Innovation Hubs (SUND Hub, Science Innovation Hub eller KU Plus), en slags rugekasser, der tilbyder kontorfaciliteter og sparring for studerende med iværksætterdrømme.

Projektleder Marie Smed fortæller, at StartUp i praksis skal være med til at gøre det mere attraktivt for studerende at starte egen virksomhed:

»Mange har den fordom, at man som studerende med iværksætterambitioner må sidde hjemme og arbejde på kollegieværelserne. Hos UCPH Innovation hubs kan vi tilbyde et mere professionelt og attraktivt miljø for deres startup-virksomheder,« siger Marie Smed.

Iværksætteri som mulig karrierevej

I praktikforløbet i en startup-virksomhed arbejdes der for at de studerende får tildelt to vejledere: en akademisk vejleder og en forretningsvejleder fra UCPH Innovation Hubs. »Det giver de studerende konkrete forretningsredskaber og en akademisk tyngde inden for deres eget fagfelt,« siger Marie Smed.

Ved at give iværksætteri samme status som meritgivende fag, så er ambitionen med projektet StartUp i praksis er at flere studerende ser arbejde i en startup-virksomhed som en karrierevej.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Fonden for Entreprenørskab, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og CBS. Projektet er medfinansieret af EU’s Socialfond og Erhvervsministeriet.

Her finder du mere information om projekt StartUp i praksis.

Seneste