Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende skal være med til at genforhandle fremdriftsreform på KU

FREMDRIFT - Implementeringen af fremdriftsreformen skal genforhandles på Københavns Universitet. Et udvalg bestående af seks studerende og seks repræsentanter fra KUs ledelse skal nu fastsætte, hvordan studietiden kan reduceres.

I november 2015 bebudede uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen en genforhandling af fremdriftreformen.

Universiteterne fik mulighed for selv at lave en strategi for, hvordan de reducerer studietiden, i stedet for at det fastsættes på Christiansborg. Reformen i dens oprindelige form var ufleksibel, lød hans argument.

Studietidsmodellen, reformens grundpille, bliver der ikke rykket ved. Universiteterne skal stadigvæk reducere studietiden med 7,6 måneder inden 2020. Og der vanker stadig en bødestraf, hvis de ikke formår det. Men der ligger en mulighed for at skifte tvangstilmelding, tvangsmerit, aktivitetskrav og eftertilmelding ud med andre initiativer.

Opgaven i at udforme strategien ligger i hænderne på det såkaldte 12-mandsudvalg på KU. I udvalget sidder seks studerende fra fakulteterne HUM, SCIENCE, SUND og SAMF, som er valgt af Studenterrådets bestyrelse og seks repræsentanter fra Københavns Universitets ledelse udvalgt af rektor Ralf Hemmingsen. De skal sammen fastsætte interne regler for KU, om hvordan man kan reducere studietiden.

Forhandlingsarbejdet forløber over foråret, og efter den nuværende plan skal strategien træde i kraft til september. Her, i den indledende fase ønsker 12-mandsudvalget at få de studerende til at bidrage med reformideer.

Fokus på positive tiltag

Uma Mia Lund er statskundskabsstuderende og Det Samfundsvidenskabelige Fakultets repræsentant i 12-mandsudvalget.

»Vi heldige, at vi på KU er blevet inviteret med om forhandlingsbordet,« siger hun og tilføjer, at det er unikt for KU, at have et udvalg det består af lige mange ledelsesmedlemmer og studerende.

Studenterrådet har kæmpet indædt imod fremdriftsreformen, men de kommende forhandlinger bliver ikke en genoptagelse af demonstrationerne mod reformens grundlag, siger Uma Mia Lund:

»Selvfølgelig går vi ind for præmissen om, at vi skal have de studerende hurtigere igennem.«

Hun tilføjer: »Det handler om for os at finde de positive initiativer som eksempelvis bedre feedback. Det giver de studerende mulighed for at se, hvad de er gode og mindre gode til og dermed klare eksamen i første forsøg.«

Formidlingsudfordringer

Studenterrepræsentanterne har også fået til opgave, at forklare den nu halvandet år gamle fremdriftsreforms konsekvenser til to årgange på universitetet, der ikke kender til livet før reformen. Og det er en udfordring, siger Uma Mia Lund. Derfor har folkene i udvalget udarbejdet nogle case-eksempler:

»Vi prøver at fortælle historier om, hvad tvangstilmelding har betydet for studerende,« siger Uma Mia Lund. Herunder også positive historier: Eksempelvis om de fordele, der har ligget i, at sommerskoler blev skrevet ind i den gamle aftale fra 2014.

Fokus på positive tiltag

Derudover har Dekan Troels Østergaard Sørensen takket ja til at deltage i diskussionen på et møde, der blev afholdt tirsdag eftermiddag på SAMF.

Troels Østergaard Sørensen var inden mødet tirsdag forventningsfuld:

»Jeg er åben for, hvad de studerende bringer op og er spændt på at høre, hvilke initiativer, de mener vil kunne reducere studietiden,« siger han. Han er også interesseret i at høre mere om de positive initiativer, som Uma Mia Lund og de øvrige studenterrådsvalgte på forhånd har bragt op.

»Vi har brug for noget, som virkelig virker,« siger dekanen, som ikke er overbevist om, at positive tiltag alene kan bringe studietiden ned på det niveau, som studietidsmodellen fordrer.

»På SAMF er det gået den forkerte vej med studietiden. Fra 2011 til 2014 er den gennemsnitlige studietid blevet forlænget med 0,3 måneder,« siger Troels Østergaard Sørensen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste