Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende talte for verdens ledere

FOLKETS STEMME - Alverdens statsledere kunne ikke blive enige om en ambitiøs global klimaaftale, men det kunne folket. En studerende fra KU gik i spidsen og overrakte de globale græsrødders krav til politikerne i Bella Center

Mange mennesker ville kunne sidde der hele dagen med nysgerrigheden som eneste føde. Men da hun endelig fik ordet efter syv timers taler, var Mathilde Kaalund træt.

Før hende havde statsledere som Barack Obama, Hugo Chávez og Mahmoud Ahmadinejad talt hinanden et øre af, nogle af dem i meget længere tid, end de var blevet tildelt, og Mathilde Kaalund havde ikke fået meget søvn.

Faktisk var hun lige ved at takke nej, da arrangørerne af plenummødet i Bella Center dagen forinden spurgte hende, om hun ville tale i tre minutter for verdens ledere på vegne af Klimaforum09 – det folkelige klimatopmøde, hun de seneste to uger havde været koordinator for.

Benhårdt diplomati

Men hun sagde ja, selvfølgelig gjorde hun det, og dermed kunne den 26-årige statskundskabsstuderende overrække FN Klimaforum09’s deklaration, der var underskrevet af 400 (nu næsten 500) internationale organisationer.

Det folkelige topmøde, der fandt sted i DGI-byen samtidig med COP15, tiltrak 50.000 deltagere til workshops, foredrag og kulturelle events.

LÆS: Hun forener de globale græsrødder.

Hovedmålet med kongressen var at kondensere ønsker, visioner og idéer fra folk fra hele verden ned til en seks sider lang deklaration. Som vel at mærke skulle være både bæredygtig, samt teknologisk og politisk realiserbar.

»Hver organisation kom med hver deres mærkesag og flere siders dokumenter. Det skulle så koges ned til to linjer i den endelige deklaration, og det krævede virkelig nogle hårde diskussioner. Der var flere gange, hvor jeg tvivlede på, om det overhovedet ville lykkes,« fortæller Mathilde Kaalund, da hun i sin velfortjente juleferie drikker kaffe hos Universitetsavisen.

Konkrete forslag

De folkelige organisationer anbefaler en total udfasning af fossile brændstoffer indenfor 30 år, samt 40 procents reduktion af CO2-udslippet inden 2020.

Der skal lægges skatter på CO2-udledning, og pengene skal samles i en pulje under FN og bruges på klimatilpasning i de fattige del af verden. Desuden anerkender Klimaforum09 begrebet klimagæld, som FN-landene ikke arbejder eksplicit med.

»Der er to former for finansiering. Én er finansieringen af tilpasningen til klimaforandringerne, den anden er den historiske gæld og den erstatning, de udviklede lande skylder de fattige lande. I COP-forum skelnes der ikke mellem de to, men det er vigtigt at gøre,« siger Mathilde Kaalund.

FN er løsningen

Klimaforum09 har naturligvis den luksus ikke at skulle stå til regnskab for deklarationen, og for ikke skulle finde midler og opbakning til at føre den ud i livet. Men Mathilde Kaalund er ikke i tvivl om, at Klimaforums krav er realistiske at imødekomme.

»Eksempelvis ville Danmark kunne skifte helt over til vedvarende energi på fem år, hvis man satte sig for det. Og tænk, hvad man kunne have gjort med alle de penge, man i stedet har brugt på at redde finanssystemet.«

En bæredygtig løsning på klimaproblemerne kræver dog en grundlæggende ændring af det globale politiske system, som giver nationalstaterne kontrollen tilbage med deres økonomi og naturressourcer. Men vi skal ikke oprette nyt system for klimaet – et grønt Bretton Woods – som nogle har foreslået, mener Mathilde Kaalund.

»Vi skal ikke lave nye institutioner, men Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og WTO er udemokratiske og skal have langt mindre indflydelse end de har i dag. Udviklingen skal ske inden for rammerne af et demokratisk FN.«

Knippelslag til delegerede

Som paraplyinitiativ holdt Klimaforum09 sig fra aktivisme under COP15, men en enkelt gang skulle nogle af organisationerne fra det globale syd mødes med gadeaktivister.

Da bevægelsen Climate Justice Action demonstrerede foran Bella Center den 16. december, var flere af COP15’s delegerede inviteret til folkemøde foran politiets afspærring. Men så langt nåede de aldrig.

Mathilde Kaalund var eneste dansker blandt 200 delegerede, og så hvordan folk foran hende først blev nægtet adgang over broen fra Bella Center, og derefter slået med knipler på kroppen og i hovedet, da de forsøgte at mase sig forbi politiet.

Det medførte, at Klimaforum09 for første gang udtalte sig om (og fordømte) politiets og myndighedernes håndtering af gadeprotesterne under topmødet.

Effektiv lobbyisme

Mathilde Kaalund redigerede den endelige deklaration sammen med en colombiansk og en filippinsk repræsentant. På den måde blev der taget hensyn til, hvad der kunne accepteres i de respektive baglande.

Og det er vigtigt, for det primære formål med deklarationen er at skabe en platform for fremtidigt samarbejde mellem de internationale organisationer. Og deklarationen er allerede blevet sendt videre ud i verden, fortæller Mathilde Kaalund.

»Jeg tror ikke, at der er nogen delegationer fra det globale syd, som ikke kender til vores deklaration. Vi mødtes med G77-landene i Bella Center, og blandt andre Lumumba Stanislaus Di-Aping (chefforhandler for 130 udviklingslande, red.), Evo Morales (Bolivia, red.) og Al Gore har fået den.«

Hvis inspirationen mangler til de kommende politiske klimaforhandlinger, er der således hjælp til dem, der fik fingre i deklarationen. Andre kan hente den her.

ser@adm.ku.dk

Seneste