Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerende udsteder skyldnerbevis til dekan

AKTION - Indskrumpede budgetter og truende besparelser skærer 15 procent af de femårige universitetsuddannelser, mener studerende fra SAXO-instituttet. Fakultetsdirektøren på Humaniora har derfor modtaget et skyldnerbevis for halvandet semesters undervisning.

På plakater rundt omkring på KUA hænger nu plakater, hvor forskernavne som Giddens og Bourdieu med rød tusch bliver streget fra læseplanen. Side om side med det amputerede pensum hænger skyldnerbreve, hvor SAXO-studerende holder Humanioras dekan ansvarlig for den akademiske udsultning af de studerende, som instituttet vil gennemføre i 2011.

Nynne Uldal, der studerer Europæisk Etnologi på første år, forklarer aktionen: »Hvis besparelserne udmøntes i 15 procent kortere semestre, vil jeg, når jeg er færdiguddannet, mangle halvandet semester i forhold til de etnologer der bliver færdige nu. Vi vil give skyldnerbrevet til dekanen, fordi hun jo i sidste ende er ansvarlig for undervisningen.«

Bjarke Rubow, der læser Europæisk Etnologi på tredje år, uddyber: »Institutlederen på SAXO, Ulf Hedetoft, har afvist at gøre mere, selv om studienævnet har protesteret og fagrådene har skrevet protestbreve til ham. Når han ikke lytter, må vi jo gå til dekanen som den øverste ansvarlige.«

Håbet er lysegrønt, budgettet er rødt

Skyldnerbrevet præsenteredes for humaniora-toppen efter møde i Akademisk Råd den 7. december. Første mand, der trådte ud af døren, bemærkede tørt, at de fremmødte studerende næppe kunne aflevere skyldnerbrevet til rette modtager: Dekanen var sygemeldt.

»Det var da en skam at Kirsten ikke er her – men jeg lover at sætte det ned på hendes kontor,« forsikrede fakultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen, der endnu håbede at kunne undgå nedskæringer i undervisning.

Studenterrepræsentanter fra Akademisk Råd, Patrick Kjølhede og Kristine Hyllested Johansen, var mindre håbefulde: »Budgettet ser altså sort ud, uanset at der endnu kan nå at blive frigivet penge fra forskellige puljer. Der er vist ingen tvivl om at hele Humaniora kommer til at spare, spørgsmålet er kun hvor meget,« udtalte det japansk-studerende rådsmedlem Patrick.

Pebernødder eller ej

Et spørgsmål, dekanens kreditorer undrer sig over, er besparelsens effekt i det store billede, som fakultetets budget på over 400 millioner kroner udgør. Nynne Uldal mener, at besparelsen er pebernødder: »Det er jo latterligt, at man ikke kan finde de 350.000 kr. ud af hele fakultetets budget, som vi nu mangler for at beholde de 14 ugers undervisning.«

Selv om julen står for døren, er der altså næppe gaveregn i sigte på Humaniora, ikke engang med pebernødder. Således forudser instituttets studienævn, at beskæringerne af undervisningen og et forventet større frafald bliver startskuddet til en negativ spiral.

SAXO-instituttet uddanner historikere, forhistoriske og klassiske arkæologer, græsk- og latin-kyndige samt etnologer. Derudover tilbyder instituttet adskillige tilvalgsfag og en masteruddannelse – i alt en bred vifte af fag, der i fremtiden forenes af en 12-ugers semesterstruktur og et fælles skyldnerbevis på dekanens kontor.

Seneste