Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Studerendes ønsker måler syv meter

POLITIK - En syv meter lang liste med ønsker til et bedre studieliv er blevet rullet frem for KU's rektor Ralf Hemmingsen.

I den tunge ende befinder sig »ny universitetslov,« »højere SU,« »studerende med i ansættelsesudvalg,« og i den lidt lettere: »gratis kaffe« og »en koncert med Britney Spears«.

Studenterrådet har samlet ønsker overalt på KU og oplistet dem, så rektor kan opfylde dem. Ved lejlighed.

Anledningen til den lange liste er Studenterrådets 100 års-jubilæum i år, men selv om listen er lang som en halv bus, er det ikke en opsamlet bunke ønsker fra hele rådets levetid, men friske krav fra KU’s seks fakulteter, som rektor får stukket i hænderne.

Det er ikke rektor, der bestemmer størrelsen på SU’en, men han er i sagens natur i dialog med de politikere, der gør. Og med et budget på henved otte milliarder kroner, er det heller ikke uden for mulighedsrummet at booke Britney Spears til en fredag eftermiddag i Studenterhusets café.

SE OGSÅ: Hele listen på Studenterrådets hjemmeside.

Ingen garantier

Rektor Ralf Hemmingsen undgår behændigt at love for meget, da han 30. maj får ønskesedlen overrakt på trappen foran hovedbygningen på Frue Plads.

»Det er ikke jul, men jeg lover at kigge grundigt på den,« siger KU´s førstemand, der også bliver spurgt, hvor han har tænkt sig at hænge ønskesedlen, så han ikke glemmer de studerendes ønsker.

»Jeg kan jo passende starte med at præsentere den for dekanerne, der sidder og venter på mig, og så må vi finde et passende sted senere,« siger rektor.

Konkrete forslag

Nogle af ønskerne har overrasket selv i Studenterrådet, som står bag listen.

»Det har overrasket mig, at der er så mange studerende på tværs af fakulteterne, der har konkrete forslag til forbedringer. Det tyder på, at der er basis for at tage en generel diskussion på KU om, hvordan man lytter til vores medstuderende – især lokalt,« siger næstformand i Studenterrådet Maria Toft.

»For eksempel taler mange om forbedringer af studiemiljøet, mens andre igen er meget bekymrede for, at man øger optaget uden at lade ressourcerne følge med.«

Er der et bestemt ønske, du særligt håber, at Ralf vil opfylde?

»Der er en sej studerende har har skrevet: “Mere ‘dannelse’ end ‘ud’.” Og fokus på færdiggørelse er noget, som jeg ved mange er bekymrede for i en tid med arbejdsløshed. Så det håber jeg Ralf vil tænke lidt over og være med til at sikre, at studerende opfordres til at fordybe sig i stedet for blive pumpet ud til arbejdsløshed og aktiveringshelvede,« siger Maria Toft. Hun slutter:

»Konkret håber jeg, at Ralf vil være med til at skabe øget fokus på studiemiljø, så der kommer flere penge til studenterdrevne aktiviteter lokalt på studierne.«

chz@adm.ku.dk
clba@adm.ku.dk

Seneste