Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Studieleder: Derfor sløjfer vi rusturen

DEBAT - Studielederen på Statskundskab forklarer indignerede studerende, hvorfor rusturen skal spares væk - og indrømmer en fodfejl.

Kære Sami Carøe Moussa, formand for Aktive Statskundskabere

Det aktive studiemiljø på Statskundskab, som studenterforeninger, revyen, tutorer og mentorer og de studenterpolitiske organisationer skaber, er en væsentlig nerve i både den faglige og sociale sammenhængskraft.

I studerende lægger uanede mængder af energi og kreativitet og mange, mange timer i det arbejde. Og det kan ikke siges tilstrækkeligt ofte, at det er uvurderligt. Det understøtter og skaber et godt samspil med vores kerneydelse, en statskundskabsuddannelse på et højt fagligt niveau i et engagerende og involverende læringsmiljø.

Vi står imidlertid i en økonomisk situation, som ingen af os havde ønsket. Og det rammer alle instituttets forhold og aktiviteter – forskningsrammer, uddannelsesudbud, administration og personaleforhold. Og heller ikke hos os har vi kunnet undgå afskedigelser. Men så vidt muligt er kerneydelsen, selve statskundskabsuddannelsen, blevet friholdt.

Instituttets spareplan blev fremlagt for det administrative og videnskabelige personale den 29. januar i år. Dagen inden havde jeg sammen med den afgående studieleder, Anders Wivel, møde med Kontaktudvalget, som står for introduktionsarrangementet for russerne. Her orienterede vi om, at vi blev nødt til at spare rusturen bort på grund af de nedskæringer, som instituttet er blevet pålagt.

Det var tydeligvis et chok for Kontaktudvalget, men de valgte også at gribe det konstruktivt an. Hvordan kan introduktionsforløbet tænkes anderledes? Hvilke andre fagligt og socialt integrerende aktiviteter kan sættes i stedet for rusturen?

Min fodfejl

Jeg har i de sidste to uger siden orienteringen af Kontaktudvalget haft en konstruktiv dialog med dem, og selv om jeg ikke endnu er blevet orienteret om deres konkrete idéer, er mit indtryk af dialogen, at de har lagt hovederne i blød, holder engagementet i live og udtænker det bedst mulige alternativ givet de økonomiske omstændigheder, så de kommende russere bliver vel modtaget og stærkt integrerede i det aktive studiemiljø, som I skaber.

Min fodfejl er – og det indrømmer jeg blankt –, at jeg ikke samtidig med orienteringen af Kontaktudvalget holdt et møde med studenterrepræsentanterne i studienævnet, for dialogen med jer er afgørende for den fortsatte videreudvikling af statskundskabsuddannelsen og skabelsen af et levende og engagerende studiemiljø.

Det har jeg netop rådet bod på og afsluttet et møde, hvor vi er enige om i fællesskab at få det bedste ud af den nuværende situation. Det gør vi bedst sammen. Og jeg ser frem til fortsat dialog.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste