Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studiemiljø under pres på Humaniora

SPARETIDER - Nedskæringer på Humaniora rammer ikke kun de ansatte, men går også ud over studiemiljøet. På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk har man forsøgt at tilbagekalde tilskuddet til den årlige studietur til USA, og det ser også ud til at studietidsskriftet mister støtten.

KU’s bestyrelse vedtog før jul, at sparekniven ikke skal stikkes i undervisningen, og på Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom), har man valgt at frede studieadministrationen. Derfor står studiemiljøet for skud.

Tidligere har instituttet finansieret engelskstudiets studietidsskrift INK og givet et tilskud til den årlige studietur til USA, men under de nuværende besparelser er det blandt andet disse initiativer, det går ud over.

Institut henter småpenge ved at aflyse hyggeaften

Studieturen til USA bliver arrangeret af to undervisere på Engelsk og støttet af instituttet med 1.000 kroner per studerende, men er primært betalt af deltagerne på turen. Et eventuelt overskud er normalt blevet delt mellem de studerende.

Ikke i år. Da regnskabets time kom, fik de over 30 studieturister at vide, at instituttet betragtede de cirka 15.000 kroner, man ikke havde brugt på arrangementer på turen, som instituttets penge.

Efter forhandlinger med underviserne, der havde arrangeret turen, blev der indgået et kompromis. De studerende ville få de overskydende penge tilbage, men de penge der var blevet afsat til en efterfølgende hyggeaften med mad og billeder gik til instituttet i stedet.

Studiemiljø er traditionelt støttet centralt

Samtidig varsler institutledelsen, at støtten til studietidsskriftet på engelskstudiet INK bliver beskåret eller bortfalder helt. Tidligere har INK været finansieret fuldt ud af instituttet.

Men ifølge institutledelsen var støtte til studiemiljø slet ikke instituttets opgave i første omgang.

»Økonomisk støtte til forbedring af studiemiljøet ligger per tradition i centrale puljer uden for instituttet, for eksempel Studiemiljøpuljen, som søges direkte hos rektoratet,« siger institutleder på Engerom, Jens Erik Mogensen.

»Det er derfor undtagelsen, ikke reglen, at studiemiljøet er blevet finansieret af instituttet. Budgettet har aldrig indeholdt pengene til det,« fortsætter han og siger, at instituttet ikke længere har råd til at støtte ekskursioner, der tidligere har været på Engeroms budget som for eksempel USA-turen.

Et fattigere studium

»Når man ikke kan støtte de studerendes engagement i deres studie og studiemiljø, så får man et fattigere studie. Jo mere man engagerer sig i sit studiemiljø, jo mere investeret er man i sit studie,« siger Emilie Bang-Jensen, redaktør for INK.

Emilie Bang-Jensen kan dog godt forstå, at man har prioriteret, som man har gjort. Hun siger, at INK har søgt støtte fra studiemiljøpuljen til at finansiere det årlige budget på 5.000 kroner.

Hvordan det skal gå USA-turen fremover er uvist.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste