Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studienævn skal behandle studerende mere ens

ADMINISTRATION - Studerendes valg af fag kan have betydning for, hvilken behandling de får, hvis de skal søge om dispensationer efter dumpede eksamener. Det vil Science forsøge at ændre på.

Da datalogistuderende Ahmed Al Aqtash dumpede sin anden reeksamen, efter at være udeblevet fra den første, besluttede studienævnet for hans uddannelse at udskrive ham fra Københavns Universitet.

Men det er ikke sikkert, at det var gået så galt for Ahmed, hvis han havde studeret et andet fag på universitetet.

På Humaniora er der uddannelser, hvor et fjerde eksamensforsøg er noget, de studerende almindeligvis kan regne med at få, og også på Ahmed Al Aqtashs eget fakultet, Science, ser de i alt syv studienævn forskelligt på ansøgninger om dispensation.

Venter på resultater af landsdækkende tilsyn

Science er dog i færd med at ensrette studienævnenes praksis, så alle studerende i fremtiden får samme behandling. Det bekræfter prodekan for uddannelse Grete Bertelsen i en mail. I første omgang skal formænd og næstformænd i fakultetets syv studienævn mødes i et koordinationsudvalg for at drøfte deres sagsbehandling og praksis for afgørelser.

»På koordinationsudvalgets møde i juni, blev området vedrørende dispensationer til 4. og 5. eksamensforsøg identificeret som et indsatsområde, og i august vil der blive igangsat en proces med henblik på at fremme en mere ensartet behandling af denne type ansøgninger,« skriver Grete Bertelsen.

Hun tilføjer, at Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (under Uddannelsesministeriet) er i færd med at gennemføre et landsdækkende tilsyn med de afgørelser, som studienævnene træffer, og at Science vil tage bestik af resultaterne af denne undersøgelse.

chz@adm.ku.dk

Seneste