Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Studienævn skal vurdere handicappede studerendes ret til dispensation

SVAR - Det er ikke muligt at fastlægge i lovgivningen, i hvilket omfang hver enkelt studerende med handicap har behov for 'rimelig tilpasning'. I så fald ville der jo netop ikke kunne tages hensyn til den enkelte studerendes forhold. Den vurdering bør studienævnene foretage, skriver uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen i et svar til juraprofessor Kirsten Ketscher.

Jeg har med interesse læst professor, dr.jur. Kirsten Ketschers indlæg, og jeg er glad for at konstatere, at vi er enige om, at en studerende med handicap har ret til rimelig tilpasning, hvis handicappet nødvendiggør dette.

Som jeg tidligere har udtalt til Universitetsavisen, så er der et særligt hensyn at tage til studerende med handicap, hvis de ikke kan læse på fuld tid på grund af deres funktionsnedsættelse.

LÆS OGSÅ: Fremdriftsreformen kan presse studerende med handicap ud

Det er imidlertid ikke muligt at fastlægge i lovgivningen, i hvilket omfang hver enkelt studerende med handicap har behov for en sådan tilpasning, eller hvad der for den enkelte er en ‘rimelig tilpasning’. I så fald ville der jo netop ikke kunne tages hensyn til den enkelte studerendes helt konkrete forhold.

Den vurdering er studienævnene alt andet lige nærmere til at kunne foretage.

Det er fremhævet i uddannelsesbekendtgørelsen, at funktionsnedsættelse vil kunne være et usædvanligt forhold, som kan udløse dispensation.

I universitetsloven er det fastlagt, at hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende, ligesom loven fastlægger, at det er studienævnene, der tager stilling til dispensationer. Dette er kernen i de studerendes medindflydelse og medbestemmelse på universiteterne.

Jeg går som en selvfølge ud fra, at studienævnene i deres afgørelser inddrager FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap (handicapkonventionen), hvor det er relevant, ligesom jeg går ud fra, at relevante krav i forvaltningsloven og lignende regelsæt også respekteres.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste