Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

SU som lån og loft over karakterkrav: Se de vidtgående forslag fra kommission

Etårige kandidatuddannelser, et nyt optagesystem og SU som lån på kandidaten. Det er nogle af anbefalingerne, som meget omtalt kommission onsdag præsenterer.

Det er svært at afgøre, hvad der er mest opsigtsvækkende:

Er det anbefalingen om, at SU på kandidaten skal omlægges til lån? Forslaget om, at karakterkrav højst må være ni? Eller at næsten halvdelen af alle studerende skal læse en kandidat på et år i stedet for to?

Kommissionen for 2. generationsreformer

Kommission nedsat af den nuværende socialdemokratiske regering. Har fået til opgave at udstikke en ny reformkurs, der skal løse udfordringerne for dansk økonomi.

Kommissionen skal ifølge regeringen komme med forslag til, hvordan vi løfter beskæftigelsen og mindsker uligheden. Med uddannelse og opkvalificering som fokus.

Økonomiprofessor Nina Smith fra Aarhus Universitet er formand, mens prorektor for forskning på Københavns Universitet, David Dreyer Lassen, også er en del af kommissionen.

De øvrige medlemmer er:

Philipp Schröder, økonomiprofessor, Aarhus Universitet
Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet
Jørgen Søndergaard, seniorforsker i VIVE
Jon Kvist, professor i europæisk offentlig politik og velfærd Roskilde Universitet
Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand for Arkil Holding og Danske Invest

En ting er sikkert: Kommissionen for 2. generationsreformer, der onsdag formiddag præsenterer en række anbefalinger på IT-Universitetet, lægger op til vidtgående forandringer af det danske uddannelsessystem.

Forandringer, som vil påvirke de veje, studerende kan tage på universitetet. Ikke mindst på de samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, hvor kun omkring hver tredje skal kunne læse en toårig kandidat, som vi kender den.

Til gengæld skal universiteterne have flere penge til at løfte kvaliteten, mens alle dimittender skal have livslang mulighed for at videre- og efteruddanne sig – gratis.

Her er et overblik over de mest markante anbefalinger fra kommissionen:

·        Retskravet til toårige kandidatuddannelser skal afskaffes

·        I stedet skal en række etårige kandidatuddannelser oprettes. Kommissionen foreslår, at omkring halvdelen af alle studerende skal tage en etårig kandidat.

·        På samfundsvidenskab og humaniora vil kun 30 procent af de bachelorstuderende kunne tage en toårig kandidatuddannelse. På de andre områder vil 70 procent af de studerende kunne tage en toårig kandidatuddannelse

·        Brugen af den fireårige erhvervskandidat, hvor man kan læse en kandidat på deltid ved siden af et arbejde, skal udvides. Det skal også være muligt at læse den etårige kandidat som en toårig erhvervskandidat.

·        SU skal omlægges til lån på kandidatuddannelsen. Studerende skal kunne låne op til omkring 12.500 kroner per måned.

·        Universiteterne skal have flere penge til at løfte kvaliteten på uddannelserne.

·        Livslang mulighed for gratis efter- og videreuddannelse

·        Optagelsessystemet ændres, så karakterkravet for at komme ind på en uddannelse aldrig overstiger 9,0. Det skal altså være slut med de oppustede karaktersnit, som vi blandt andet har set på Psykologi og Medicin på KU. I stedet skal optagelsesprøver tages i brug, hvor kravet på ni ikke er tilstrækkeligt.

Det er alle forslag, ikke vedtagne reformer. Nu er spørgsmålet, i hvilken grad politikerne på Christiansborg deler kommissionens syn på fremtidens uddannelser.

Hvis de lytter til anbefalingerne, vil de sætte et varigt aftryk på det danske uddannelsessystem.

Seneste