Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

SU-svindlere følges tæt

Kontrol — Christian Rabjerg Madsen (S) har spurgt Søren Pind (V), hvor mange SU-modtagere, der oplyser, at de er udeboende, selv om de bor hjemme. Søren Pind har svaret, og tallet har været faldende siden 2012.

Siden 2012 er der sket et tilsyneladende markant fald i antallet af SU-modtagere, som uddannelses- og forskningsministeriet har grebet i at svindle med deres bopæls-adresse. Det giver som bekendt højere SU at være udeboende end hjemmeboende.

Ministeriet har opgjort, at 54 svindlede i 2016 – mod 245 i 2012.

For indvandrere fra ikke-vestlige lande er nedgangen endnu mere markant – Fra 93 til 10 i samme periode.

Tallene fremgår af et svar, forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind har givet Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen, der havde spurgt til tallene – fordelt på SU-modtagere, der er ’etnisk danske og indvandrere og efterkommere fra henholdsvis vestlige og ikke-vestlige lande’.

Uniavisen har forsøgt at få en kommentar fra Christian Rabjerg Madsen på blandt andet spørgsmålet om formålet med at få tallene opgjort efter ‘graden af danskhed’, men Christian Rabjerg Madsen er ikke vendt tilbage med svar.

Forskelle i kontrolindsats og opgørelsesmetoder

Der er dog plads til forbedringer i opgørelsesmetoden for tallene.

Indtil 2015 kunne SU-systemet for eksempel ikke sammenholde SU-modtageres bopælsstatus hver måned med forældrenes CPR-adresse. Det blev først muligt, efter SU-modtagernes bopælsstatus blev digitaliseret i 2015

SU-styrelsens kontrolpraksis blev også sat delvist i bero i 2016, efter styrelsen tabte en række klagesager om dens kontrolpraksis.

Kontrollen er genoptaget i 2017, og praksis for den ’søges konsolideret’, står der i svaret fra Søren Pind, og når det er sket, bliver kontrolindsatsen øget.

Seneste