Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

SU’ens skabelsesberetning

KOMMENTAR - I anledning af SU-debatten har Det Teologiske Fagråd været en tur i arkivet og fundet den sjette Mosebog om SU'ens skabelse. En grum tabsfortælling om genesis, syndefald og uddrivelse.

SU’ens skabelse

1) I begyndelsen skabte Gud universiteterne.
2) Universiteterne var dengang tomhed og øde. Der var ingen hjælp til de få studerende, og den sociale ulighed svævede over universiteterne.
3) Men Gud sagde: ”Der skal være SU!’ Og der blev SU til de studerende, og Gud så, at det var godt.
4) Og Gud velsignede de studerende og sagde: ’Bliv frugtbare og talrige og opfyld universiteterne!’
5) Og de studerende var flittige, og de dovnede ikke.

Syndefaldet og uddrivelsen af universiteterne

1) Uddannelsesministeren var den snedigste af alle de vilde politikere på Christiansborg, og han sagde til de studerende:
2) ”SU’en er en kanonsucces, og vi har i regeringsgrundlaget gjort det helt klart: Vi vil ikke skære i SU’en.”
3) De studerende så, at Uddannelsesministeren var troværdig, og de arbejdede flittigt videre, og de dovnede ikke.
4) Ved aftenstid, da Gud havde taget sin skumringstur blandt universiteterne, hørte de studerende Uddannelsesministeren gå rundt på Christiansborg.
5) Da sagde Uddannelsesministeren pludselig til de studerende:
6) ”Jeg vil gøre jeres studium plagsomt og pinefuldt, med stress skal I erhverve jeres uddannelse.
7) I skal gældsætte jer, og I skal ikke have tid til fordybelse.
8) Hvis I dumper en eksamen, skal I miste jeres SU og med møje skaffe jer føden og blive yderligere forsinket.
9) I jeres ansigts sved skal I skrabe ECTS point sammen, indtil I vender tilbage til kolde kontanter, for af kolde kontanter er I skabt.
10) Ja, kolde kontanter er I, og til kolde kontanter skal I blive.”
11) Uddannelsesministeren jog derpå de svage studerende ud, og øst for universiteterne anbragte han den sociale ulighed til at vogte vejen til livets træ, universiteterne.

Michael Hvistendahl Munch, næstformand, på vegne af Det Teologiske Fagråd

Seneste