Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Sund gør eksamen til en aftenforestilling

STUDIEFORHOLD - 250 farmacistuderende kommer til at svede over deres eksamen i farmakognosi helt indtil klokken 22 en fredag aften. Eksamenen skal nemlig for første gang aflægges digitalt, men et stort pres på KU's 'it-eksamensfaciliteter' betyder, at de kommende farmaceuter skal indstille sig på en aftenforestilling.

Kan du forestille dig at skulle til eksamen en fredag aften? Ikke rigtigt, vel? Ikke desto mindre er det i dette semester tilfældet for 250 studerende på PharmaSchool på Sund. Eksamenen i faget farmakognosi, om lægemiddelplanter og naturstofkemi, vil nemlig i år foregå fredag den 7. juni i tidsrummet 20-22. Altså noget uden for gængs eksamenstid.

Beskeden om eksamensplaceringen blev leveret ved en forelæsning tidligt i semesteret. Men selv om de kommende farmaceuter har haft god tid til at indstille sig på den uvante situation, er mange fortsat utilfredse med og kritiske over situationen. En af dem er Louise Thisted, der mener, at eksamenstidspunktet er hensynsløst over for de studerende.

»Jeg synes, det er under al kritik at skulle til eksamen så sent om aftenen,« siger Louise Thisted.

»Primært fordi mit koncentrationsniveau kan være lavt på den tid af døgnet kombineret med, at jeg kan være træt. Det er også et irritationsmoment at skulle spilde en hel dag på at gå og vente. For mit vedkommende er det ikke dér, jeg lige kan nå at læse det sidste for at være klar. Så i stedet for at få det overstået, skal man gå en hel dag og være rastløs og nervøs.«

Fusionstrætte studerende

Årsagen til den sene eksamen skal findes i 2012’s store fusion af de ’våde fakulteter’, hvor det daværende Farmaceutiske Fakultet blev slået sammen med Medicin under navnet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – Sund.

Indlemmelsen i Sund betyder nye rammer for studiet, og PharmaSchool er derfor forpligtet til at overgå til digitale eksamener. Næste studieår bliver alle eksamener gennemført digitalt. Men for at underviserne kan gøre sig nogle erfaringer før den endelige omlægning, besluttede man at gennemføre nogle piloteksaminer dette semester – herunder eksamen i farmakognosi.

Fusionen har således ikke været en udelt fornøjelse for de farmaceut-studerende, fortæller Louise Thisted, der blandt andet fremhæver, at man på det tidligere Farmaceutiske Fakultet havde en rigtig god eksamensplanlægning.

»Der sker mange ændringer for os farmaceut-studerende lige for tiden på grund af fusionen,« siger hun.

»Jeg tror i høj grad, at vi har levet i en komfortabel osteklokke i forhold til andre studier og har været vant til at have det for godt. Nu er vi kommet ud i den virkelige verden. Så kan man diskutere, om det er til de studerendes fordel at blive en del af Sund eller ej.«

’Den bedst mulige løsning’

Det var Tommy Nørskov, formand for studienævnet og lektor på PharmaSchool, der måtte fortælle de studerende om eksamenstidspunktet. Han forklarer, at placeringen er et kompromis mellem ønsker fra undervisere, studieadministrationen og Studienævnet.

»Vi havde til at starte med udvalgt tre fag, der skulle være en del af ordningen, hvor vi indhentede erfaringer fra overgangen til digital eksamen. De blev fastlagt i december. Farmakognosi var ikke oprindeligt en del af den første runde, men der kom et meget stærkt ønske fra underviserne og instituttets side om også at inkludere denne eksamen i pilotordningen. Det skete først efter det tidspunkt, hvor eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej – som huser både Det Juridiske, Det Samfundsvidenskabelige og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets digitale eksamener – var fordelt,« forklarer Tommy Nørskov.

»Jeg går så tilbage til Studienævnet med den besked. Jeg ved at alle eksamenslokalerne er booket, og spørger derfor om hvorvidt jeg skal arbejde videre med det. Studienævnet udmelding var: ’Ja – du må finde den bedste løsning’,« fortæller Tommy Nørskov.

»Den bedst mulige løsning er jo så et valg mellem forskellige onder. Der er en række hensyn at tage i forhold til, hvordan eksamen placeres, fx afstanden til andre eksamener. Det gjorde så, at kun tre datoer var i spil, og kun den ene af dagene kunne vi få en eksaminator, derfor blev det den 7. juni. Og den dag var klokken 20-22 det eneste tidsrum, hvor der kunne presses 250 studerende ind på Peter Bangs Vej.«

Ikke alle er utilfredse

Tommy Nørgaard fortæller, at han har været meget i tvivl under processen, og det blandt andet var derfor, at han hentede opbakning i studienævnet, hvor der også sidder studerende som er med til at træffe beslutningerne. Han mener, at udfaldet er det bedst mulige ud fra de betingelser, der var.

»Jeg kan sagtens sætte mig ind i situationen og forstår godt, at det er skidt for nogle af de studerende og deres præstation. Men jeg har også hørt fra andre studerende, at det ikke betyder det store,« fortæller Tommy.

En af dem er Louises medstuderende Marie Hansen, som ikke mener, at eksamensplaceringen er et problem. Hun betegner sig selv som et B-menneske. Og den sene eksamen kan være en fordel, mener Marie Hansen, da hun fungerer »helt fantastisk godt om aftenen«.

»Selvom jeg hele mit liv har været til eksamener om morgenen, hvor jeg ellers generelt er meget uoplagt og ukoncentreret, har jeg aldrig haft problemer med at koncentrere mig til en eksamen. Det er ligesom om hjernen indstiller sig til stress-funktion i en eksamenssituation, så man bliver frisk uanset tidspunkt. Jeg tror derfor ikke, at tidspunktet for eksamenen forværrer de studerendes evne til at koncentrere sig betydeligt.«

Late night-eksamener kan blive nødvendige igen

Som sagt aflægger flere fakulteter deres digitale eksamener på Peter Bangs Vej. Og nu hvor også de store årgange af farmaceut-studerende skal inkluderes i de eksisterende it-faciliteter, kan det give problemer i planlægningen.

Så selvom, at det ikke er hensigten, at fremtidige eksamener skal placeres på skæve tidspunkter, kan Tommy Nørskov ikke love, at dette semesters afteneksamen bliver en enkeltforestilling. Eksamenernes placering i forhold til hinanden og presset på Peter Bangs Vej kan nemlig betyde, at aftener og lørdage fremover må inddrages i planlægningen.

»Næste eksamensperiode har vi fået placeret alle eksamener inden for det, man kan kalde en normal arbejdstid, og det er vi glade for har kunnet lade sig gøre,« slår Tommy Nørskov dog fast.

»Men der er en risiko for, at de skæve tidspunkter kan komme i spil. Specielt når man tænker på den udvikling, som vi er inde i på universitetet. Som følge af digitaliseringen af studierne, står KU jo over for nogle valg og skal Science ind i samme eksamensmodel, ja så bliver presset på Peter Bangs Vej kun større.«

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste