Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

SUND i førertrøjen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ansat ti kvindelige professorer på halvandet år. Resten af Københavns Universitet har i samme periode kun ansat fire. Hvad kan de på SUND?

Kvinder er der nok af på Panum. Du kan finde dem på bibliotekets læsesal, i køen til kantinen og på stolerækkerne i auditorierne hvor de rundt regnet udgør tre ud af fire studerende.

Til gengæld skal du lede længe efter en kvindelig professor. De udgør nemlig kun 13,5 procent af den samlede professorstab.

Kønsmæssig skævvridning er ikke en nyhed, men det nye på SUND er at den tilsyneladende er under opbrud. Blandt de nyansatte professorer tegner kvinderne sig for 20 procent – det kan ingen andre fakulteter på Københavns Universitet matche.

Aktiv ligestillingspolitik

»Vi har rigtigt mange dygtige kvinder inden for sundhedsvidenskab. Alligevel har især professortitlen i mange år været forbeholdt mænd.

Tiden er inde til at ændre denne tradition – for forskningens skyld skal de bedste talenter uanset køn i spil,« siger prodekan og professor Birgitte Nauntofte til Universitetsavisen. I forskningens vækstlag, fra ph.d.-studerende til adjunkt, er der lige kønsfordeling, men blandt lektorer og især professorer går det trægt.

Fakultets ligestillingspolitik spiller på flere strenge. Birgitte Nauntofte fremhæver at SUND etablerer særligt mange eksternt finansierede femårige professorater udover de ordinære professorater:

»Det betyder at vi har et større flow af professoransættelser end ved andre fakulteter. Dermed får kvinderne mulighed for at komme til fadet.«

Hun understreger at stillingerne besættes i fri konkurrence hvor alene kvalifikationer afgør hvem der løber med jobbet. Brede stillingsopslag er et andet vigtigt virkemiddel:

»Snævre, skræddersyede professorater udelukker forskertalenter som ikke i forvejen er en del af etablerede netværk. Det er usundt for både konkurrencen og ligestillingen,« mener Birgitte Nauntofte.

Endelig har SUND en politik om at bedømmelsesudvalget skal være sammensat af begge køn hvis både kvinder og mænd er repræsenteret i ansøgerbunken.

Trav på stedet

På trods af de nyansatte kvindelige professorer udgør 20 procent af den nytilkomne professorstab, har den samlede andel ikke rokket sig ud af stedet siden 2005. Den er stadig lige omkring 14 procent.

Forklaringen er ganske enkelt at flere ældre kvindelige professorer er fratrådt på grund af pension i samme periode. Derfor mener Birgitte Nauntofte ikke ligestillingen kommer af sig selv:

»Det er op ad bakke, og der må derfor en aktiv ledelsesmæssig indsats til at ændre på procenterne. Vi skal både indhente et efterslæb til mændene og lukke hullerne efter de kvinder som nærmer sig pensionsalderen.«

Selvom den kvindelige talentmasse er stor, tror hun ikke på en ligelig kønsfordeling inden for den nærmeste fremtid:

»I dekanatet vil vi fortsat tænke køn med, men det bliver helt sikkert ikke i vores tid at halvdelen af professorerne på SUND er kvinder. Hvis vi kan nå op på 25 procent inden for de næste fem år, vil det være fantastisk flot.«

Et vigtigt indsatsområde er at vække flere kvinders interesse for en egentlig forskningskarriere på universitet. Birgitte Nauntofte vil gerne gøre op med vores traditionelle opfattelse af hvad en professor er:

»En professor behøver ikke at være en genial enspænder. Jeg oplever i mit forskerliv at i særdeleshed kvinder er meget tiltrukket af teamwork. Derfor mener jeg at vi med fordel bør oprette flere professorater, gerne eksternt finansierede, til de dygtige forskningsmiljøer hvor forskere med forskellige subspecialer kan samarbejde om at dække et større felt.«

Ligestilling på KU

Også universitetets bestyrelse har fokus på ligestilling (se boks). Frem mod 2009 kan fakulteter som er gode til ansætte kvindelige professorer, score ekstrabevillinger.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan allerede nu se frem til en kontant bonus. KU’s bestyrelse har også afsat penge til særlige stipendier og talentudviklingsprogrammer øremærket til kvinder.

Det er ikke tilfældigt at hele KU’s ligestillingspolitik er inspireret af erfaringerne fra SUND. Formanden for rektoratets særlige ‘task force’ som i løbet af efteråret har produceret et helt katalog med mulige ligestillingstiltag, var netop Birgitte Nauntofte.

Seneste