Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sund sidder med aben i ny KU-sparerunde

ULIGE - KU skal spare 50 stillinger på sine otte fakulteter, men næsten hele besparelsen rammer et enkelt fakultet - Det Sundhedsvidenskabelige - alene. Øvrige fakulteter klarer frisag, fordi de tidligere har skullet skære.

Københavns Universitet skal spare 40 millioner kroner i 2012 og 80 i 2013. Det kræver Videnskabsministeriet, og det kommer til at koste 50 administrative stillinger fordelt på universitetets otte fakulteter og i Fællesadministrationen i indre by.

Men byrden bliver ikke jævnt fordelt. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) skal alene stå for at finde 40 af de 50 årsværk, der skal spares.

Sund bliver offer for sin egen succes

Ifølge Ingrid Kryhlmand, HK-fællestillidsrepræsentant og næstformand for Fællessamarbejdsudvalget på Sund, er den hårde sparekur urimelig. Hun mener, at Sund skal spare som et direkte resultat af fakultetets store succes med at tiltrække forskningsmidler.

»Sund er på få år gået fra en omsætning på cirka 1 milliard kroner til 1,8 milliarder i 2011, så det er klart, at man har skullet udvide antallet af administrative medarbejdere,« siger Ingrid Kryhlmand, og fortsætter:

»Det er et paradoks, at Sund skal straffes for at øge sin omsætning. Og det er ligeledes en hån mod mine kolleger, som i hverdagen er udsat for et stort arbejdspres og aldrig når at komme i bund med bunkerne. De forstår bare ikke, hvordan en eneste kan undværes.«

Fakultetsdirektør: Det er fair

Men på Sund føler fakultetsdirektør Arnold Boon sig ikke så urimeligt behandlet.

»Det kunne se ud som om, besparelsen er skævt fordelt, men det er den ikke,« siger han.

»Vi har fået et sparekrav fra regeringen, og det er ligeligt fordelt på fakulteterne i forhold til deres størrelse, men de andre fakulteter har været igennem nogle besparelsesrunder i 2010, hvor de har reduceret deres administrative udgifter,« siger Arnold Boon.

Et led i den almindelige effektivisering

Regeringen måler besparelserne på KU imod udgifterne til administration i 2009. Det er årsagen til, at besparelser på fakulteterne i 2010 kan tælles med i en sparerunde, der bliver vedtaget i 2011 af nogle lidt andre årsager, end dem, der begrundede de allerede gennemførte besparelser. KU har allerede sparet godt 100 mandår.

»Vi har været så heldige her på Sund, at vi ikke har haft økonomiske vanskeligheder, så vi har ikke skullet have en sparerunde i 2009 eller 2010. Vi skal også spare nu, men det skyldes regeringens sparekrav, ikke vores styring af økonomien,« siger Arnold Boon.

I har haft en stor stigning i jeres budget på Sund, og derfor er det vel naturligt, at I har ansat flere i administrationen?

»Ja, man kunne godt sige, at vi bliver ramt af vores egen succes. Men omvendt ser vi det også fremadrettet. Når vi sparer, handler det ikke bare om, at alle skal løbe stærkere, men også om at vi skal have en mere effektiv administration med bedre it og bedre arbejdsgange, så vi kan klare os med lidt færre medarbejdere,« siger Arnold Boon.

Kun få nyansatte administrative medarbejdere

Sund har i de senere år skaffet sig tre store, nye centre for forskning i henholdsvis proteiner, metabolisme og stamceller, og de er hovedårsagen til, at budgettet er vokset så meget.

Men centrene har ikke i sig selv betydet ret mange administrative nyansættelser, fortæller fakultetsdirektøren.

»Det er i størrelsesordenen 10-12 medarbejdere. Vi har for eksempel en central it-afdeling, og den bliver hele tiden mere effektiv, så der har vi ikke behøvet at udvide medarbejderstaben. Det er primært i Regnskab og HR, vi har ansat nye folk,« siger Arnold Boon.

Fyringer tidligst op til jul

»Først hvis det viser sig, at vi ikke når vores sparekrav, kan der blive tale om afskedigelser,« siger Arnold Boon. »Det kan tidligst ske i december måned, fordi det er under forudsætning af, at KU-bestyrelsen godkender budgettet for 2012.«

Inden da vil fakultetets ledelse analysere, hvordan man kan effektivisere, og finde såkaldte afværgeforanstaltninger, for eksempel omrokeringer af medarbejdere eller frivillige fratrædelsesordninger, der kan begrænse antallet af afskedigelser.

Vil ikke satse på mildere vinde fra ny regering

Men måske skal KU slet ikke spare, sådan som regeringen har forlangt. Hvis oppositionspartierne vinder valget, og hvis de opfylder deres løfter til universitetsverdenen, vil besparelserne blive taget af bordet igen.

Det sætter fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand sin lid til. Hun mener, at regeringen fører hetz mod ‘kolde hænder’, som administrative medarbejdere undertiden med et nedsættende udtryk kaldes i den politiske debat.

»Universiteterne bør desuden selv beslutte, hvor man vil lægge eventuelle besparelser,« siger Ingrid Kryhlmand. »Min opfattelse er, at ikke en eneste administrativ medarbejder kan undværes. Der er i forvejen sket store besparelser på administrationen på KU de seneste år – vi er alle topeffektive.«

Arnold Boon afviser at se tiden an og håbe på mildere vinde fra en eventuel ny regering.

»Det kan jeg ikke spekulere i. Vi har nu engang fået det krav udstukket, og det bliver vi nødt til at opfylde. Men hvis der sker afskedigelser, så er det tidligst i december.«

chz@adm.ku.dk

Seneste