Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Sund: Vi har klokket i det, men det ændrer ikke noget

'KUMMEFRYSER-GATE' - Milena Penkowa kan dokumentere, at hendes tidligere arbejdsplads ikke har haft styr på alle hendes forskningsmaterialer under opklaringen af sagerne om forskningssnyd. Men selv om fakultetets direktør ærgrer sig over fodfejlene, mener han ikke, der er grund til at gå i selvsving. Havde Penkowa valgt at samarbejde med universitetet, ville fryseren, der netop er dukket op, være blevet fundet for længst, påpeger han.

Arnold Boon, fakultetetsdirektør på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund), erkender nu, at han var lige lovlig hurtig på aftrækkeren, da han udtalte, at Milena Penkowas navn ikke stod på den kummefryser med vævsprøver, der blev fundet i forbindelse med en ombygning Institut for Neurovidenskab og Farmakologi.

Det var heller ikke korrekt, at fremstille det som om, at det var den svindelanklagede hjerneforsker og hendes advokat, der havde forsinket registreringen af de store mængde af forskningsmaterialer fra hendes virke.

LÆS: »Vi har styr på Penkowas materialer«

Det medgiver Arnold Boon, efter at Milena Penkowa har dokumenteret forløbet med e-mail-korrespondancen mellem Sund og hendes advokat. (Se evt. vedhæftede pdf-dokumenter).

»Jeg fik oplyst, at der ikke stod navn på, da fryseren blev fundet, men efter jeg nu har kigget på den må jeg konstatere, at der står Milena Penkowa på den, så det var en fejl,« siger Arnold Boon.

Penkowa forsinkede ikke sagen

Penkowa kan også bevise, at hun ikke, sådan som fakultetsdirektøren har hævdet, har smølet med at svare på, om hun selv ville være til stede, når hendes data skulle flyttes og registreres i sommeren 2011.

»Vi orienterede Milena Penkowa og hendes advokat om, at vi ville flytte, registrere og katalogisere hendes materiale. Vi opfordrede direkte til, at hun og hendes advokat var til stede under flytningen. Men trods flere påmindelser med mere end en måneds mellemrum fik vi aldrig svar. Så meget desto mere undrer jeg mig over, at hun nu pludselig rejser kritik,« sagde Arnold Boon, som nu erkender, at det faktisk var fakultetet, der var lidt sene til at informere Penkowa.

LÆS: Sund afviser blankt Penkowas kritik

Korrespondancen, som Penkowas advokat bekræfter er ægte, viser, at det var advokaten som rykkede universitetet for at få nogle mulige datoer for registreringen, ikke omvendt.

»Det var afgørende os, at alt gik korrekt for sig, så vi ville ikke røre ved materialet, før Penkowa havde givet tilladelse til det, men det er klart, at processen først og fremmest blev forsinket af sommerferien og af opgavens store omfang. Forsinkelse eller ej, resultatet blev, at Milena Penkowa besluttede ikke at medvirke til opklaringen af sagen – herunder til at udpege eventuelle kummefrysere med frosne data. Hvis fryseren hjælper hendes sag, kunne hun have gjort opmærksom på den selv, men det gjorde hun ikke,« påpeger Arnold Boon.

God grund til at ingen interesserede sig for laboratoriet med fryseren

Universitetsavisen har fået lov at tage et kig i arkivet. Her er hyldemeter med æsker med små glassandwiches med tværsnit af væv, der skal dokumentere konklusionerne i nogle af Penkowas mange publikationer. Det ligner mest gamle dages æsker med lysbilleder. Der er også en hel stak af computerkabinetter og så altså den ulyksalige 400 liters fryser, som brummer lystigt i et hjørne.

For Penkowa er fryseren vigtig, fordi dens pludselige opdukken sår tvivl om Sunds håndtering af hendes data. Hun er under anklage fra KU, og hvis universitetet har behandlet beviserne lemfældigt, kan det mudre sagen.

Hun kan dokumentere, at hendes Neuroprotektion-afdeling i 2007 tilsyneladende rådede over 154 kvm. kontorer og laboratorier, og dertil, at hun disponerede over halvdelen af det operationslokale, hvor fryseren stod.

Fakultetet burde derfor have vidst, at hun havde en fryser stående i det pågældende lokale og har handlet skødesløst, mener Penkowa, men det afviser Arnold Boon.

Han siger, at den fem år gamle lokaleoversigt fra Penkowa kun et udspil til fordeling af rummene. Lokalet med fryseren blev delt af en række forskere til operation af forsøgsdyr, og der blev aldrig tale om, at Penkowa alene fik lov at råde over halvdelen. Fryseren fik hun lov at stille der af kollegaerne, fordi hun manglede plads på sit eget institut.

Efterfølgende gennemgik fakultet en stor fortætningsplan, da man skulle bruge færre kvadratmeter, og institutstrukturen blev samtidig lavet om, så lokalet, hvor fryseren stod placeret, kom til at høre til et andet institut. Det gamle forslag til, hvordan forskerne skulle fordele lokalerne blev derfor uaktuelt og glemt.

Arnold Boon minder også om, at det ikke er universiteter, men forskere, der har ansvar for at dokumentere deres arbejde:

»Det er den enkelte forsker, som har ansvaret for opbevaringen af dokumentationen for sin forskning. Da vi skulle samle Milena Penkowas, var det oplagt, at vi samlede fra hendes laboratorium. Hvis det klart havde fremgået, at hun opbevarede materiale andre steder, havde vi taget det med. Men det gjorde det ikke,« siger Arnold Boon.

Indholdet i fryseren er ubearbejdet

Ifølge Arnold Boon vidste forskerne, der delte lokalet med den svindelanklagede hjerneforsker sådan set godt, at der stod et stort skrummel med et rødt Milena Penkowa-mærkat på låget i det pågældende lokale, men ingen havde tænkt nærmere over det, før lokalet skulle renoveres, hvorefter ledelsen fik en grim overraskelse.

Kummefryseren er heller ikke nødvendigvis vigtig for vurderingen af om Milena Penkowa har gjort sig skyldig i videnskabelig uredelighed eller ej.

Uden selv at tage stilling til indholdet, der ser ud til at være ubearbejdede prøver, altså råmateriale til forskning, siger fakultetetsdirektøren, at fryseren kun udgør en meget lille del af det datamateriale, der er ved at blive analyseret af en international ekspertgruppe, som skal gennemgå Penkowas samlede forskning.

Fakultet: Vi gør vores bedste

Fakultetet gør opmærksom på, at Penkowas advokat, lige så snart fryseren blev fundet, fik besked, hvorefter den blev bugseret hen i lokalet med de øvrige beviser. Sund har heller ikke sparet på penge til at køre sagen professionelt – blandt andet ved at hyre et dyrt ekspertfirma til at katalogisere prøverne, frem for at ordne den sag selv.

Ingen tvivl om, at Sund-direktøren gerne ville have fundet fryseren tidligere, så han ikke havde behøvet at æde sine ord fra marts måned, om at der var fuldstændig styr på alt Penkowas datamateriale.

Det skulle der så gerne være nu. Og institutledere på hele Sund har fået ordre til at finkæmme fakultetet for yderligere oversete Penkowa-genstande, og de har intet fundet.

»Bortset fra nogle gamle negativer i et enkelt depot,« siger Arnold Boon. Fakultetet ved ikke, hvad de viser, men eksperterne har også fået dem sendt over.

chz@adm.ku.dk
clba@adm.ku.dk

Seneste