Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sund vinder over rengøringsfolk

UDLICITERING - Klagenævnet for Udbud har afgjort, at ledelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde ret til at vælge et privat selskab til at gøre rent, selv om fakultetets egen rengøringsafdeling tilbød at gøre det bedre og billigere.

Ledelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) brød ikke reglerne, da den efter en udbudsrunde valgte selskabet Allianceplus til at overtage rengøringen på Panum fra fakultets egen rengøringsafdeling.

Det fremgår af kendelsen fra Klagenævnet for Udbud, som rengøringsfolkenes fagforbund havde indbragt sagen for.

Det private firma forlangte ellers 843.000 kroner mere årligt for at gøre rent, altså i alt cirka fire millioner kroner ekstra over de fem år, kontrakten strækker sig over, end fakultets egen rengøringsafdeling ville gøre det for. Allianceplus scorede tilmed også lavere på kvaliteten og vil gøre rent færre timer.

Læs også
Bedst og billigst eller dyrere og dårligere

Ikke et rigtigt tilbud

LO, der havde klaget på vegne af rengøringsassistenternes fagforening, 3F, argumenterede over for klagenævnet, at ledelsen burde være forpligtet til at vælge det (økonomisk) mest fordelagtige tilbud, medmindre den på baggrund af saglige strategiske overvejelser kunne argumentere for at tildele opgaven til en ekstern leverandør.

Sund-ledelsen derimod henholdt sig til, at tilbuddet fra fakultetets egen rengøringsafdeling er at betragte som et kontrolbud, som ordregiveren, i dette tilfælde Sund, kan bruge til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udlicitere en opgave.

Ledelsen havde dermed heller ikke pligt til at vælge de ansattes bud.

Principielt spørgsmål

Sund-ledelsen valgte helt at se bort fra de ansattes kontrolbud, da den ikke mente, at det tog højde for fakultetets indirekte omkostninger på anslået 21 procent til administration, ledelse, it og bygningsdrift samt omkostninger til ferie og fraværsdækning.

Ledelsen: Ansattes bud var urealistisk

3F mener, at niveauet på 21 procent er urealistisk højt sat, da det svarer til en udgift på to millioner kroner for at administrere de 30 rengøringsmedarbejdere, altså cirka 81.000 kroner per medarbejder.

Det var principielt for 3F at få afgjort uenigheden, da man ikke vil kunne konkurrere med de private rengøringsfirmaer ved fremtidige udliciteringer med administrationsomkostninger af den størrelse.

Kontrolbud ikke et tilbud

Klagenævnet har dog blot henholdt sig til, at reglerne ikke forpligter en udbudsgiver til at vælge et kontrolbud.

Det står således i afgørelsen, at »et kontrolbud er ikke et tilbud i udbudsrettens forstand.« Sund-ledelsen var alene af den grund berettiget til at indgå kontrakt med Allianceplus A/S.

LO og 3F har en frist på otte uger til at beslutte, om de ønsker at indbringe sagen for domstolene, men Søren Møller, fællestillidsrepræsentant for rengøringsassistenterne, ved i skrivende stund ikke, om man vil gå videre med sagen.

Sure over benspænd

Han slår dog fast, at rengøringsfolkene fortsat er stærkt utilfredse med Sund-ledelsens fremgangsmåde.

»Ledelsen på KU har valgt at pålægge et overhead, der på ingen måde afspejler de reelle omkostninger ved at administrere 30 rengøringsassistenter i eget regi. De har benyttet udregninger, der viser, hvad det koster at drive et universitet, frem for at stikke fingrene ned i sagen, og se hvad det koster at administrere et personale på fast løn, der ikke trækker synderligt på ressourcerne,« og forsætter:

»Det er urimeligt, at ledelsen kan sætte overliggeren efter forgodtbefindende, da det så ikke kommer til at afspejle, om KU-personalet er konkurrencedygtigt eller ej. Ledelsen holder skatteborgerne for nar og gør grin med sit eget personale, når den på den måde spænder ben, efter personalet har arbejdet hårdt for at kunne stille et konkurrencedygtigt tilbud på benene,« siger Søren Møller.

clba@adm.ku.dk

Seneste