Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Svar på indlægget »Entydig artikel om Arabisk«

REPLIK - June Dahys kritik af artiklen »Arabiskstuderende masseudvandrer til Mellemøsten uden hjælp« er ikke berettiget, svarer artiklens forfatter.

Studielektor June Dahy kritiserer i indlægget »Entydig artikel om Arabisk« min artikel for at være både uklar og entydig.

LÆS: Entydig artikel om Arabisk

Kritikpunkterne omhandler: overskriften, beskrivelsen af den hjælp de studerende får og af de problemer, der er med meritoverførsel, samt den manglende beskrivelse af Studienævnets beslutning om fast udveksling. Kritikpunkterne kommenteres enkeltvis herunder.

Massestudieophold

At de studerende ifølge overskriften »masseudvandrer«, mener jeg er en passende beskrivelse. Meningen ved brugen af dette ord er, at mange arabiskstuderende, næsten halvdelen af en årgang, tager på studieophold. Ikke at de studerende flygter.

Dahy skriver rigtigt, at de studerende i mange år har været på vellykkede og selvarrangerede ophold i de arabiske lande. Mine kilder bekræfter, at det er sket med opbakning fra Arabisk, og det har sågar været muligt at få udleveret en liste over relevante sprogskoler.

Jeg er ikke i tvivl om, at de studerende værdsætter opbakning og en liste over sprogskoler, men det er trods alt ikke meget hjælp, når de studerende selv skal arrangere resten. En ordentlig mundfuld, kan flere studerende, der har været på udveksling uden samarbejdsaftale, skrive under på. Derfor skrev jeg, at der ikke er meget hjælp at hente.

Problemer med merit

Dahy skriver ydermere, at nogle studerende kan meritere de fag som tages under opholdet, mens det ikke er muligt for andre, der vælger fag, som ikke passer ind i deres BA.

Her er mit klare indtryk, at det kan være en kamp at få anerkendt point fra sprogskoler i de arabiske lande, samt at det for mange er uafklaret, hvorvidt de kan få meritoverført deres kurser. Derfor aflægges der eksamen på KU i Danmark for at sikre, at de nødvendige point indhentes.

Aftale i støbeskeen

Afrundende anfører Dahy, at kommende arabiskstuderende forhåbentlig kan se frem til at tilbringe 4. semester, forårssemesteret 2013, i et arabisk land.

Det fremgår også tydeligt af min artikel, at en sådan ordning er i støbeskeen. Det udtaler Viceinstitutleder Denice Gimpel nemlig i artiklens første citat. At den nu er på plads er kun glædeligt.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste