Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Svar til Knud Haugmark

GENMÆLE – Kritikken af tyskstudiet er malplaceret. Københavns Universitet uddanner dygtige tyskkandidater, som arbejdsmarkedet tørster efter.

I Uniavisen 5. maj og Politiken 11. maj 2011 tegner Knud Haugmark et så fortegnet, forvirret og fejlagtigt billede af tyskstudiet på Københavns Universitet, at vi i første omgang måtte nøjes at trække undrende på skulderen. Uden at ville bruge spalteplads på at gendrive samtlige misforståelser ønsker vi dog alligevel at knytte nogle overordnede kommentarer til indlægget.

LÆS: Knud Haugmarks kritik.

Tysk på Københavns Universitet er et solidt fagligt studium, som uddanner de studerende grundigt inden for tysk litteratur, sprogforståelse og historie/samfundsforhold. Tysk sprogfærdighed står centralt gennem hele uddannelsen, og de studerende udprøves både skriftligt og mundtligt under medvirken af Videnskabsministeriets nationale censorkorps i tysk.

Vore kandidater rustes til en bred vifte af jobs både i undervisningsverdenen og den private sektor. De er særdeles efterspurgte på arbejdsmarkedet, og arbejdsløsheden for færdige tyskkandidater er den laveste blandt fagene på Det Humanistiske Fakultet.

Tyskstuderende skal også have gavn af tilvalg på dansk og engelsk

Som ledelse har vi til stadighed pligt til at modernisere og kvalitetssikre de uddannelser, vi har ansvaret for. Bl.a. for at sikre og udvikle de studerendes erhvervsparathed er der i de humanistiske studier indlagt mulighed for at tage såkaldte tilvalg til kandidatuddannelsen. Disse tilvalg ligger normalt uden for grundfaget, dvs. i Knud Haugmarks tilfælde tysk, og tanken er, at man som studerende kombinerer sin faglighed i tysk med en anden faglighed for at kvalificere sig til bestemte jobtyper.

På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk udbydes der f.eks. erhvervsprofiler i oversættelsesstudier og Europastudier. Det siger sig selv, at der ikke på samme tid kan tales alle mulige sprog på disse kurser, hvorfor dansk og engelsk benyttes som lingua franca.

Tilvalgskurserne udgør en lille, men nødvendig tværfaglig dimension i et fagfagligt studium som tysk. Tyskstudiet arbejder som de øvrige sprogfag på at udvikle sig til moderne og dynamiske studier, som aktivt er i dialog med det omgivende samfund. I globaliseringens tidsalder er det naturligt og nødvendigt, at de nationale sprogfag åbner sig mod resten af verden og opøver de studerendes evne til tværfagligt samspil med studerende fra andre fagretninger.

Prøver bliver ikke nemmere på grund af adgang til internet

Moderniseringen af studierne omfatter også prøveformerne. Således er de såkaldte ”stedprøver”, hvor de studerende traditionelt skriver med kuglepen på gennemslagspapir, ved at blive erstattet af moderne it-baserede prøveformer, hvor prøverne konstrueres under hensyntagen til, at de studerende lige som i det virkelige liv kan betjene sig af forskellige hjælpemidler.

Det gør det ikke nødvendigvis meget nemmere, for så forventes det til gengæld, at man kan forholde sig kritisk, metodisk og strategisk til hjælpemidler som ordbøger og internet, hvad der kræver en del faglig ballast.

En disciplin som oversættelse er uhyre kompleks, og det vidner om manglende indsigt i kompleksiteten at påstå, at man kan tage eksamen direkte fra gaden, blot disse hjælpemidler gøres tilgængelige.

Instituttet prioriterer tysk trods nedskæringer

Knud Haugmark har ret i, at lærerstaben på tysk – i lighed med sprogfag generelt – henover årene er blevet mindre i takt med pensioneringer mv., og at vi på grund af besparelser på universitetsområdet ikke har kunnet genbesætte alle stillinger ved afgang.

Ligeledes har Haugmark ret i, at det ville være ønskværdigt at udbyde flere såkaldte emnekurser, der alene dækker det tysktalende område. En meget stram økonomi på tyskstudiet som på instituttet generelt sætter dog sine begrænsninger for, hvad vi kan tillade os at udbyde af undervisning uden at have sikkerhed for studentergrundlaget

Trods økonomiske nedgangstider er det dog alligevel for nylig lykkedes tyskfaget at få ansat en ny professor, ligesom en stilling som adjunkt i tysk litteratur netop er sendt i opslag.

Tysk er et fag, som er helt centralt og nødvendigt for dansk kulturforståelse og samhandel. Københavns Universitet lever i allerhøjeste grad op til at levere solidt kvalificerede og nyttige tyskkandidater til det arbejdsmarked, som tørster efter dem.

Seneste