Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Svar til medicinstuderende: Klag over din eksamen, og du bliver ikke færdig som læge

EKSAMENSKLAGE – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skrev til Kerstin Kiis, at hun ikke kunne aflægge lægeløftet og dermed blive færdig som læge, hvis hun klagede over sin eksamen. Men hvor er de studerendes retssikkerhed, hvis konsekvenserne er så vidtrækkende, spørger hun. Fakultetet erkender, at der er sket en fejl og vil gennemgå proceduren for behandling af klagesager.

Studerende har ret til at klage over deres eksamen, men hvor reel er den rettighed, hvis det betyder, at du ikke kan starte i dit nye job og ikke kan aflægge det traditionsrige lægeløfte, der for de medicinstuderende er kulminationen på seks år hårdt slid?

Sådan spørger Kerstin Kiis, efter hun klagede over sin afsluttende prøve på medicinstudiet, fordi hun kom op i et spørgsmål som, hun mener, lå udenfor pensum.

»Jeg har aldrig klaget over noget før, og jeg er ikke ude efter at score en højere karakter, men jeg havde læst og læst, fordi det var min sidste eksamen og gerne vil have en god oplevelse. Jeg havde virkelig glædet mig til den dag,« siger hun.

Vanvittige konsekvenser

I stedet stod hun tilbage med en dårlig fornemmelse, der blev ved med at nage.

Hun følte sig urimeligt behandlet og ville af hensyn til de kommende studerende have afklaret, om det var fair at eksaminere i spørgsmålet, som hun trak.

Hun valgte derfor at klage over bedømmelsen, men blev noget paf, da hun modtog svaret fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund), hvori der blandt andet stod:

»Jeg skal dog lige gøre dig opmærksom på at hvis du fastholder klagen, har du ikke mulighed for:
At gå til lægeløfte og blive færdig som læge før klagesagen er afgjort.
At hvis klage bliver til din fordel – har du kun mulighed for omprøve.
Giv mig besked om hvad du ønsker :-)«

»Det er nogle helt vanvittige konsekvenser, man skal være villig til at acceptere for at få sin klage behandlet. Jeg ville først kunne gå til reeksamen tidligst en gang i august, så jeg ville ikke kunne starte i mit nye job efter sommerferien, fordi jeg ikke havde aflagt mit lægeløfte. Jeg føler ikke, at der er en reel klagemulighed, og jeg valgte nødtvungent at droppe sagen,« siger Kerstin Kiis.

Det er hun stadig ærgerlig over, fordi hun mener, at det er vigtigt, at man som studerende kan få vurderet, om det er rimeligt, hvad man har været udsat for til eksamen.

En vigtig dag

Kerstin Kiis tilføjer, at lægeløftet er en højtidelig ceremoni, der er forbundet med mange traditioner.

Kun den allernærmeste familie er inviteret, og så så hun frem til at aflægge løftet sammen med sine veninder, som hun er fulgtes med gennem hele studietiden.

Det var derfor en dag, som hun og de fleste andre medicinstuderende nødigt vil misse.

Ikke håndteret korrekt

Birgit Thomsen, sektionsleder for Studieservice på Sund, erkender, at der er sket en fejl, og at sagen burde have været håndteret anderledes.

Hun beklager derfor overfor den studerende.

»Det havde været godt forvaltningsskik at henvise til paragraf 36 og 37 i eksamensbekendtgørelsen samt at have forklaret, hvorfor den studerende ikke kunne aflægge sit lægeløfte. Vi kan godt blive enige om, at svaret ikke var det bedste, men alle medarbejdere er presset op til eksamen,« siger hun.

Birgit Thomsen tilføjer, at den studerende har ret i, at hun sandsynligvis ikke ville kunne gå op til en ny prøve før efter sommerferien, hvis hun havde fastholdt sin klage.

Partnerne skal nemlig høres, det kan være der er brug for yderligere oplysninger, og juli som feriemåned tæller ikke med i sagsbehandlingstiden.

Vil gennemgå procedure

Ifølge Birgit Thomsen kunne sagen godt været blevet løst anderledes for eksempel ved, at den studerende fik lov til at aflægge lægeløfte, men med en anmærkning om, at hun havde en klagesag kørende, som ikke var færdigbehandlet.

»Sagen giver anledning til, at vi nu vil gennemgå vores procedure for, hvordan vi behandler eksamensklager. Vi ønsker ikke en praksis, der afskærer de studerende fra at klage over deres afsluttende eksamen,« siger Birgit Thomsen.

clba@adm.ku.dk

Seneste