Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Svar til Veterinærmedicinsk Forening

GENMÆLE - Fakultetsdirektør Arnold Boon svarer på det debatindlæg fra Veterinærmedicinsk Forening, der kritiserer de kommende besparelser på dyrlægeuddannelsen.

Kære Veterinærmedicinsk Forening,

Tak for jeres debatindlæg.

Ja, der er underskud på de tre veterinære institutter. Og det arbejder vi intenst på at rette op på frem mod 2017. Vores sigte er, at vi også fremover skal have internationalt anerkendte uddannelser af høj kvalitet. Der kommer til at ske forandringer, men kandidaterne vil ikke blive dårligere uddannet. De vil fortsat opnå fuld autorisation og uddannelsen vil fortsat blive internationalt akkrediteret. Og det mål kommer vi til at nå.

Grunden til den økonomiske ubalance på det veterinære område er primært, at finanslovsmidlerne er faldende, og at det er dyrt at drive vores to universitetshospitaler, som er nødvendige for at uddanne dygtige kandidater. I forvejen tildeler vi det veterinære område en større andel af fakultetets uddannelsesindtægter, men vi kan ikke omfordele endnu flere finanslovsmidler fra andre områder til det veterinære område. Vi kan heller ikke undlade at gøre noget. Pengene skal passe, vi skal bringe økonomien i orden, men det er aldrig rart at skulle spare.

Vi kommer ikke uden om tilpasninger, men vi holder fast i, at de veterinære uddannelser fortsat skal have høj kvalitet. Vi slækker ikke på den kliniske undervisning. Det er kernen i uddannelsen i veterinærmedicin. Vi vil fortsat uddanne kandidater med de gode kliniske færdigheder, som erhvervet efterspørger. I den kommende tid vil I blive inviteret til stormøder for både medarbejdere og studerende, og jeg håber, I vil møde op og få uddybet planerne for de kommende tilpasninger.

Mvh. Fakultetsdirektør Arnold Boon

Ovenstående indlæg er udtryk for skribentens, ikke Uniavisens, holdning.
uni-avis@adm.ku.dk

Seneste