Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Svarene på julequizzen 2014

GÆTTELEG - Se alle svarene på quizzen.

Januar

1c KUA-studerende blev budt velkommen til det nye år med et tvangspålagt nytårsforsæt: der skulle sættes en prop i KUAs lidt for synlige drukkultur, som efter fakultetsdirektørens udsagn havde ført til eksempler på »uantageligt meget griseri«. Stramningen betød, at det ikke længere er muligt at få en øl i institutternes studiecaféer med mindre det er fredag, og klokken har passeret 17.

2a Men måske fakultetsdirektøren på KUA skulle unde de studerende en fyraftensbajer i ny og næ. KUs Måling af trivsel og tilfredshed blev offentliggjort i januar, og 48,6 procent af de studerende på Hum svarede ja til at have stress-symptomer i dagligdagen. På Science var stressprocenten 38.

3c På KU’s ledelsesgange blev en ny handlingsplan for kønsbalance sat i søen. Ét af handlingsplanens forslag vakte særligt meget røre. Forslaget lød, at der skal være mindst én ansøger af hvert køn, før en stilling kan besættes.

Februar

4b Februar bød på en ministerrokade, og Morten Østergaard (R) gav ministertitlen videre til Sofie Carsten Nielsen (R) under et ceremonielt overgangsritual på Christiansborg. Han gav hende ved samme lejlighed en oppustelig cykelhjelm.

5b Man kan gisne om, hvorvidt Østergaard åndede lettet op over at slippe af med posten, der havde sendt ham ind i en proteststorm med vindstyrke 12 på beaufort-skalaen gennem den forløbne vinter. Fremdriftsreformens vinter. Og vinden blæste endnu i februar – en geologistuderende iværksatte en kollektiv udmelding i protest med reformen. Den Koordinerede Udmelding hed initiativet, der skulle ramme universitetet på pengepungen, og planen lød, at udmeldelser blev samlet ind og opbevaret hos en advokat indtil 1. september 2014, hvor de ville blive afleveret i én bunke til universitetet – såfremt én afgørende betingelse var opfyldt. Betingelsen var, at 68 procent af alle studerende på KU skulle have tilsluttet sig – et historisk symbolsk procenttal.

6a Vinterens vise ord var en klassisk parole vendt på hovedet: det er dumt at vælge med hjertet. »Vælg med hjertet, siger man. Og selvfølgelig skal folk vælge noget, de har lyst til, men pointen er jo, at der er mange unge, som faktisk er usikre på, hvad de har mest lyst til, så ikke mindst for dem er det relevant at vide noget om fremtidsudsigterne på arbejdsmarkedet,« sagde Peter Birch Sørensen, formand for regeringens produktivitetskommission.

Marts

7c I marts modtog universiteterne et rekordhøjt antal kvote-2 ansøgninger. 49.300 havde søgt en videregående uddannelse gennem kvote 2.

8b Senere skulle det vise sig, at 2014 blev året, hvor der for alvor blev sat en stopper for rekordoptaget på universiteterne. Nedskæringer, eller den udglattende glose ’dimensionering’, var dog ikke på dagsordenen, da KU var vært for et uddannelsestopmøde, hvor studenterorganisationer, tænketanke, fagforeninger, rektorer og erhvervsorganisationer diskuterede uddannelse i Danmark. Da det kom til spørgsmålet om, hvorvidt studerende eller universiteterne skal have flere penge, blev der talt rent ud af posen: »Jeg ser ingen mening i at tilføre flere penge til et selvtilfredst miljø, som mener, at alt bliver bedre, hvis de bare får flere penge« sagde Lars Goldschmidt, direktør for Dansk Industri.

9b På KUA så man sig nødsaget til at afmontere dele af et nyt interaktivt kunstværk, udført af den internationalt anerkendte danske kunstner Kirstine Roepstorff. Kunstværket, der var skænket af Ny Carlsbergfondet til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, blev kort efter indvielsen mødt af kritik og skepsis i stedet for anerkendelse og bifald, fordi kunstværket larmede.

April

10a Fremdriftsreformen var på plads. På KU havde et tolvmandsudvalg af studerende og ledelsesrepræsentanter indgået pragmatiske aftaler og lagt brikkerne til fremdriftspuslespillet på KU. Derfor kom forslaget om at skrotte fremdriftsreformen og indføre en 4-årig bacheloruddannelse i stedet som en overraskelse for de fleste. Forslaget blev stillet af regeringens kvalitetsudvalg.

11c Sideløbende med fremdriftsreformen kørte regeringen en SU-reform i stilling, som blandt andet betyder, at der fremover kun tildeles SU i et år udover studiets normerede tid til særligt hurtige studiestartere. Reformen pillede ikke ved reglerne for SU-lån – på trods af, at SU-styrelsens rapport fra april 2014 viste, at de studerendes gæld fra SU-lån aldrig har været større. Landets nuværende og tidligere studerende på folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser skylder (ifølge tal fra 2011) tilsammen 25 milliarder kroner.

12c April bød også på gastronomisk rådgivning. »Går man på pizzeria, er det nemt at beslutte sig, hvis der er otte klart genkendelige pizzaer – den uden noget, den med pølse osv.« Det er tilladt at spørge sig selv om, hvorvidt ’den med pølse’ er en ’klart genkendelig pizza’. Det er også tilladt at spørge sig selv om, hvilken del af universitetsverdenen citatet stammer fra? Det stammer fra Kvalitetsudvalgets rapport om uddannelseskvalitet på de højere læreanstalter.

Maj

13a Københavns Universitet, Studenterrådet og Studenterhuset præsenterede Forårsfestivalen, en ny festival for alle KUs studerende og ansatte. Mudrede gummisko og fadøl i plastikkrus sikrede autentisk festivalsstemning. Det samme gjorde det temmelig stjernespækkede musikprogram. Per Vers var dog ikke på programmet.

Juni

14a Efter et podcast havde afsløret omfanget af druklege, seksuelt indhold og døde dyr som rekvisitter på statskundskabernes rusture, blev tutorerne på Statskundskab kaldt til møde med studieledelsen og det blev aftalt, at der ikke må røres ved dyrehoveder på rusturen.

15c Andetsteds var det ikke alkoholforgiftning, men kræftfremkaldende kemikalieforgiftning, der vakte bekymring og blev omdrejningspunkt for en regulær stinkskabsfejde. Den nye Niels Bohr Bygning til 1,4 milliarder kroner var projekteret med stinkskabe med en udsugning på 0,35 m/s, fremfor de 0,5 m/s, der anbefales af Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Den splinternye bygning var opført med ringere udsugning for at spare på energien og dermed skåne miljøet.

16b I sympati med de studerende, der brugte juni måned på læsesal (og hvem gjorde ikke det?), udfrittede Uniavisen semicelebre eks-studerende om deres mærkeligste eksamensoplevelser. »Vi havde tit snakket om, at jeg havde en fordel til eksamen, fordi jeg havde briller og så klogere ud. I flyet blev vi enige om, at Aske skulle låne mine briller. Konsekvensen var, at ingen af os kunne se noget som helst, hverken censor eller eksaminator,« fortalte journalist Martin Krasnik.

Juli

17c Mængden af autosvar (og den åbenlyse agurketid på Uniavisens redaktion) afslørede, at størstedelen af KU sippede kølig hvidvin i strandkanten i juli … Mindre tilbagelænede var formentlig de 12.054 ansøgere, der havde søgt ind på Københavns Universitet og ventede på uglepost i slutningen af juli. For 7608 af dem blev ønsket om en studieplads på KU opfyldt. Resten måtte lade sig trøste med beskeden om, at der faktisk stadig var ledige pladser på både Hum og Science på studier som Tysk, Kemi og Fødevarer og ernæring. Der var tale om 322 ledige studiepladser.

18b På CBS sparkede International Business toppen af karakterskalaen, da et gennemsnit på 12,1 blev kravet for at komme ind. KU fulgte efter med et topkrav på 12,0 for adgang til en bachelor i Molekylær Biomedicin. Psykologi lå med et adgangskrav på 11,4 på andenpladsen på listen over KUs mest eftertragtede uddannelser.

August

19b Urolige medpassagerer slog alarm, og politiet rykkede ud i fuld pansring, da en nervøs KU-studerende steg på et S-tog med en printer i en kuffert. Den studerende var nervøs over, hvorvidt det sarte stykke elektronik ville overleve togrejsen – han skulle nemlig aflægge skriftlig prøve på KUA og måtte medbringe egen printer for at skrive sin opgave ud før aflevering. Souschef på Hum, Henrik Friis, kunne efterfølgende berolige med, at den uheldige episode, der blev døbt terrorprintersagen, ikke vil gentage sig i 2015. Der skal de studerende til eksamen på ITX på Frederiksberg, hvor de ikke selv skal medbringe en printer. (redigeret)

20a På Frederiksberg Campus smuldrede et kunstværk, udført af kunstneren Bjørn Nørgaard, langsomt op. Kunstværket, der er en pladsudsmykning, har tidligere været rippet for kobber af tyveknægte, og fakultetet erstattede det stjålne kobber med farvede cementflader i 2013. Uheldigvis var cementen ikke modstandsdygtig for det danske vejr, og det førte til en halvhjertet lapløsning med gaffatape.

21b Andetsteds blev store ord luftet. »Det slår ungdomsoprørets brud med professorvældet,« sagde Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation på KU, om de ændringer, der er sket gennem de sidste ti år i måden forskningsmidler bevilges på.

September

22c Det var nok de færreste, der tænkte nøje over ordet dimensionering, da det blev præsenteret for første gang med den vækstpakke, et folketingsflertal stemte for i foråret. I september blev dimensionering derimod et buzzword, som universitetsfolk og politikere kappedes om at udtale først. Med rektor Ralf Hemmingsen i spidsen lykkedes det KU at kuppe dagsordenen og få taletid på tv allerede aftenen inden regeringens planlagte lancering af den nye uddannelsesreform. »Vi er enige med ministeren i diagnosen, men i stedet for at anvende skalpellen til indgrebet har regeringen valgt forhammeren,« var Ralf Hs bemærkning til regeringens dimensionering.

23a Rektor Ralf Hemmingsen var ikke årets eneste kupmager. Den nystartede studenterbevægelse Et Andet Universitet kuppede årets immatrikulation på Frue Plads med en brandtale over megafon og meterlange bannere. På det ene banner stod ’Forsvar universitetet’. På det andet stod ‘Bekæmp al fremdrift’.

24a Foruden oprørske studenteraktioner bød årets immatrikulation også på et helt nyt mediefænomen, som helt uforbeholdent må kåres som årets bedste instagram-trend. Fænomenet var en ralfie (selfie med rektor Ralf).

Oktober

25c Regeringens dimensionering mødte hurtigt modstand fra flere sider. I glemmer retskravet, skræppede studerende og ledelse fra KU, og det lykkedes en studerende at indsamle 1600 underskrifter imod dimensioneringen på et døgn. Universiteterne fik forstærkning fra en politisk fløj, da Konservative kaldte regeringens plan ’primitiv’ og ’meget klodset’.

November

26b Fredag den 28. november sluttede KU-valget, hvor der blandt andet skulle udpeges en studenterrepræsentant til universitetsbestyrelsen. Studenterrådets spidskandidat, Søren Axel Petersen, vandt med 737 personlige stemmer, men Svend Erik Garbus fra Konservative Studerende fulgte tæt i hælene med 620 personlige stemmer. Studenterrådet var dog aldrig rigtig i fare for at miste bestyrelsesposten. Alle Studenterrådets kandidater stiller nemlig op i samme valgforbund, og det betyder, at alle stemmer på Studenterrådet går til spidskandidaten.Søren Axel Petersen fik 4.632 stemmer i alt.

27b I KU-direktionen blev et usædvanligt job genopslået: stillingen som direktør for hele butikken. Universitetsdirektør Jørgen Honoré meldte sin afgang i september, men efter første ansøgningsfrist var det ikke lykkedes KU at finde en arving til tronen – på trods af, at man kunne lokke med en klækkelig løn på 1,45 millioner kroner om året inklusiv pension.

December

28a Regeringen kom på glatis, da et folketingsflertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Konservative og Alternativet vendte uddannelsesministeren ryggen og trak linjerne for en alternativ dimensioneringsplan op. Ministeren blev indkaldt til en såkaldt forespørgselsdebat i Folketinget den 10. december, og to dage før debatten forsikrede ordførere fra SF og V, at »flertallet fortsat er fuldstændig intakt«. Alligevel blev forespørgselsdebatten aldrig til noget, fordi SF trak sig og dermed opløste flertallet.

29c I december blev en spektakulær sag genoptaget. Det lyder som plottet i en Baz Luhrmann-udgave af ’kejserens nye klæder’: forskerstjernen i den røde sportsvogn drøner derudad, masserne flager og hujer langs vejen, stjerner og priser drysser fra himlen. Og det hele er snyd. Sagen om den tidligere KU-eliteforsker Milena Penkowa var egentlig faldet for en forældelsesfrist, men blev genåbnet i december, efter det lykkedes KU at overtale politiet til at behandle sagen som dokumentfalsk ’af særlig grov karakter’ – så udvides forældelsesfristen nemlig fra fem til ti år. Sagen om dokumentfalsk drejede sig om, at Penkowa selv havde fremstillet de dokumenter, der skulle bevise, at hun i perioden 1998-2000 havde udført forsøg på over 700 rotter på et laboratorium i Barcelona. Hverken rotterne eller laboratoriet eksisterede.

God jul!

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste