Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sygemeldinger udløser plan imod stress

ARBEJDSMILJØ – Det skal være legitimt at kunne tale med sin leder om, at man har brug for hjælp til at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Derfor har Institut for Plante- og Miljøvidenskab uddannet 24 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter til at bekæmpe et voksende problem med psykiske lidelser.

På Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet (KU) er antallet af psykisk betingede sygemeldinger voksende, siger instituttets administrationschef, Trine Klitgaard Bro.

»Jeg sidder med ved sygesamtalerne i forbindelse med de mere alvorlige sygemeldinger, både de langvarige og de stressrelaterede – og jeg bruger mere tid på den type samtaler i dag i forhold til for to eller tre år siden,« siger Trine Klitgaard Bro.

Hun tror, at årsagen til dels skyldes de nye bevillingssystemer, der blev indført for cirka 10 år siden, og som førte med sig, at forskerne selv skal slås for at skaffe penge til deres egen løn.

Har uddannet 24 medarbejdere

Som et modtræk til det voksende antal af psykisk betingede sygemeldinger har Institut for Plante- og Miljøvidenskab uddannet 24 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter til at blive opmærksomme på de medarbejdere, der udviser stressrelaterede tegn.

»De lærer, hvordan de skal henvende sig til en medarbejder, som kan være i knibe eller har det anderledes end normalt. Derefter kan de henvise medarbejderen til andre, der har kompetencer til at kunne hjælpe,« siger Trine Klitgaard Bro.

På hendes institut arbejder 550 ansatte, der både er forskere, ph.d.-studerende, undervisere, laboranter og administrative medarbejdere.

Fik inspiration fra andet institut

Instituttets ledergruppe og Trine Klitgaard Bro satte gang i uddannelsen af de 24 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter med inspiration fra det noget mindre Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, som allerede havde taget skridt til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Erfaringerne var gode, og på Institut for Plante- og Miljøvidenskab kørte man derefter to testforløb sammen med et konsulentfirma, før instituttet søsatte sit eget projekt for alvor.

Målet er at gøre det mere legitimt at tale om, at man som medarbejder har brug for hjælp i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø – inden det ender med en sygemelding.

Lederne har stort ansvar

Medarbejderne på Institut for Plante- og Miljøvidenskab har deltaget i testforløb og er allerede blevet spurgt om, hvad de oplever som faktorer, der kan udløse psykisk betinget stress.

Ifølge Trine Klitgaard Bro kan medarbejderne have problemer med at få balance imellem mængden af opgaverne, de skal løse og den tid, de har til at løse dem i. De mangler nogle gange klarhed om deres ansættelsesforhold, og når det gælder de korte, etårige ansættelser som for eksempel for postdocs, er det ofte usikkert, om der er penge til genansættelsen næste år.

Andre udfordringer kan være mangel på ordentlig feedback, mangel på information og mangel på ressourcer. Desuden har lederne et stort ansvar.

»Af tilbagemeldingerne fra vores medarbejdere kan vi se, at der er forskelle i, hvor klare vores ledere er til at afgrænse opgaverne, til at støtte medarbejderne og til at give dem feedback. Derfor får instituttets forskergruppeledere uddannelse i bedre at kunne give medarbejderne den nødvendige faglige og sociale støtte,« siger Trine Klitgaard Bro.

‘Det psykiske’ kan være tabu

Problemer med det psykiske arbejdsmiljø i forskermiljøer er ifølge Trine Klitgaard Bro ofte et tabu at tale om, fordi det kan være svært for den enkelte medarbejder at sige til en leder, at han eller hun ikke kan følge med i tempoet på grund af ‘noget psykisk’.

»Medarbejderne kan ofte være bekymrede for, hvordan lederen vil opfatte det. Vil lederen for eksempel begynde at spekulere på, om medarbejderen nu også er robust nok til at være i et konkurrencepræget forskermiljø?« siger Trine Klitgaard Bro.

Hun tror ikke, at hendes institut adskiller sig væsentligt fra andre.

KU’s seneste trivselsundersøgelse fra 2014 – hvor medarbejderne blev spurgt om balancen mellem arbejdstid og arbejdsmængde – viser, at institut for Plante- og Miljøvidenskab har et gennemsnit på 3,3 i trivsel mod et gennemsnit for hele KU på 3,2 – på en skala fra 1 til 5.

anfj@adm.ku.dk

Seneste