Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Syngende studiestart

En række uheldige hændelser under tidligere rusforløb kan med lidt velvilje ses som direkte baggrund for at 700 jura-russere synger skønsang i fest- salen – og at KU har fået en fælles ruspolitik

Det tager cirka 13 minutter at få proppet det hidtil største kor af nye jurastuderende ind i festsalen.

De 727 russere bliver udstyret med sangtekster ved indgangen, og det lykkes faktisk rusvejlederne at opdele salen i piger og drenge uden videre vrøvl.

»At synge i kor er næsten som at læse jura. Det handler om at lytte til hvad der bliver sagt,« proklamerer Lillan Rasmussen fra Team Music.

Hun skal i løbet af de næste 45 minutter forvandle den nervøse rusmumlen til et sus af et flerstemmigt kor.

Ruspolitik
Korarrangementet i festsalen er en del af det nøje planlagte juridiske rusforløb, og med lidt hjælp fra vægmalerierne i festsalen kommer det hurtigt til at virke meget traditionsrigt.

Men faktisk har arrangementet kun et par år på bagen, og ifølge Martin Petersen fra Det Juridiske Fakultetssekretariat kan man med lidt god vilje takke en række uheldige rusepisoder der ligger år tilbage, for udspringet.

»Fakultetet kunne bestemt ikke acceptere de konkrete hændelser, og man ønskede at hytteturene blev droppet. Det ville de studerende naturligvis ikke gå med til, og ledelsen ville ikke overlade det til de studerende der havde stået for det hidtil. Samtidig ville de heller ikke overtage ansvaret.«

Resultatet blev et kompromis. Hvis studienævnet formulerede en politik med overordnede målsætninger og retningslinier, skulle administrationen nok arrangere rusforløbet.

Den første udgave af Politik for Studiestarten blev vedtaget af Det Juridiske Studienævn i december 2002.

»Der er en enorm stor frihedsgrad i politikken. De må gøre lige præcis hvad de synes er godt, så længe de holder sig inden for politikkens rammer. Den model har vi brugt til at udvikle kreativiteten og nytænkningen, og det har i de sidste tre år resulteret i en masse nye aktiviteter til studiestarten,« fortæller Martin Petersen.

Udover korarrangementet fremhæver han også fodboldturneringen Jura Rus Cup hvor prorektor Lykke Friis dømmer finalekampen.

Rektors retningslinjer
Jurastudiet var ikke ene om de såkaldte uheldige hændelser, og i kølvandet på den dårlige omtale af rusforløbet, opstod ønsket om en fælles ruspolitik.

»På baggrund af lanceringen af vores ruspolitik blev der holdt konferencer og møder omkring studiestarten på KU, og det inspirerede til at andre fakulteter lavede politikker ud fra vores. Det kom fællesadministrationen for øre, og de lavede så deres egen,« fortæller Martin Petersen.

Det daværende Rektors Uddannelsesudvalg lancerede således sidste år ‘Rektors retningslinjer for ruskursers tilrettelæggelse’.

Der er tale om meget overordnede og forholdsvis vage retningslinjer, hvor det blandt andet hedder sig at ruskurserne »…skal foregå på en måde, som er Københavns Universitet værdig, og som ikke indvirker negativt på deltagernes fysiske og psykiske velfærd.«

Martin Petersen ser ikke noget problem i en så vag formulering.

»Det afgørende må være målsætningen. Når det hele er afsluttet, hvad er så forandringen? Hvad ved de nye studerende noget om, og hvilken opfattelse har de af KU?,« siger han og fortsætter:

»Sidste års evaluering viste at 99 procent af de nye studerende var tilfredse med rusforløbet. Det er tilfredsstillende nok for os,« slutter Martin Petersen.

Proud Mary
I festsalen er russerne gået ombord i John Fogerty’s dampende ‘Proud Mary’. Lillan Rasmussen har delt salen i tre. Drenge til højre, piger til venstre og en blandet gruppe i midten.

Salen er tæt pakket, og midtergruppen har lidt svært ved at fange de uvante fagter fra korlederen. En venlig sjæl udstyrer hende med et af rusholdenes sørøverflag, og den utraditionelle dirigentstok svinges taktfast til stor jubel.

»Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning.«

Festsalen koger og russerne ruller trestemmigt ned ad floden.
Stemningen er løsnet og løftet betydeligt. Der er masser
af gåsehud i sigte under sidste vers, og klapsalverne hylder fortjent korlederens
energiske indsats.

Så måske har Jura fat i den lange ende af regelsættet når det gælder retningslinjer for studiestart. De 100 procent tilfredse kunder virker i hvert fald indenfor rækkevidde.

Seneste