Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Syv modeller for samarbejde

mellem forskerne ved Københavns Universitet og eksterne parter, som fx erhvervsvirksomheder

 1. Samfinansieret forskning (samarbejdsaftaler)

  • Universitetet og den eksterne samarbejdspartner skyder ressourcer i projekterne. Det betyder også at begge som udgangspunkt har ret til projektets resultater, og at forskningsaktiviteten skal ligge inden for såvel det deltagende universitetsinstituts normale aktivitet som Københavns Universitets formål.
 2. Rekvireret forskning (indtægtsdækket virksomhed)

  • Projekter der fuldt finansieres af en ekstern samarbejdspartner. I forbindelse med rekvirerede forskningsprojekter kan rekvirenten få indflydelse på forskningens emne og tilrettelæggelse, og rekvirenten vil efter nærmere forhandling også kunne få overdraget rettigheder til resultaterne. For at beskytte forskningens troværdighed, bør det normalt sikres at forskerne får ret til at publicere resultaterne af forskningen.
 3. Specialanalyser (indtægtsdækket virksomhed)

  • Universitetet kan påtage sig at foretage specialanalyser på områder hvor Universitetet besidder en særlig sagkundskab eller har særligt apparatur til sin rådighed.
 4. Forskning finansieret af gaver fra fonde eller virksomheder

  • Karakteriseres ved at giveren ikke har direkte egeninteresse i resultatet/anvendelsen (fx gaver fra private fonde og virksomheder). Hvis der er knyttet økonomiske forpligtelser til modtagelsen af gaven, kan Universitetet kun medfinansiere hvis det som institution selv har en forskningsmæssig interesse heri.
 5. EU-finansieret forskning
 6. Konsulentydelser (udført uden for tjenestetiden)
 7. Skræddersyet efter- og videreuddannelse (indtægtsdækket virksomhed)

Seneste