Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Syv studerendes bud på bedre uddannelse I

VOXPOP – Fem ud af 66 projekter, der har fået økonomisk støtte af universitetsledelsens projekt, Den gode uddannelse, ledes af studerende. Mød den første af syv engagerede unge bag her.

Mads, 26 år, læser religionsvidenskab.

Der brydes med de gængse vaner, når årets nye studerende på Religionsvidenskab allerede fra studiestarten sættes til at forske. De ældre studerende kan drage nytte af nyetablerede studiekredse, der på tværs af årgange skal sikre faglig debat. Læs mere om det såkaldte studiekredsløb her.

Hvorfor er der behov for netop dit projekt?

»Studerende på mellemstore fag kan få meget ud af at hjælpe hinanden på tværs af årgange i emneorienterede studiekredse. Det er synd og skam, at årgangene er så strukturelt fastlåste og ikke integreres i et fælles miljø. Studiekredsene kan være en form for biologisk kredsløb, der holder de studerende til ilden, holder årgangene sammen og måske også skaber bedre videnskab.«

Hvilke mål har du for projektet?

»At vi får lavet en fed studieordning om et par år, at vi får lavet to fede projekter, som skaber en masse energi og synergi på afdelingen, at tankerne kan indoptages på hele KU, og at vi får skabt nogle levende studiemiljøer, der kan folde ambitionerne om KU som verdensuniversitet ud i fuldt flor.«

Kan Den gode uddannelse skabe bedre uddannelse på KU?

»Er du tosset, ja. Men drømmen er, at det kunne være en fast tilbagevendende begivenhed, og at projektet kunne blive ved med at køre. Jeg håber, Den gode uddannelse kan blive et afsæt til, at vi også fremover kan diskutere, hvordan universitetets uddannelseskvalitet højnes.«

Mød den næste projektejer, Pil, her.

Seneste