Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Syv studerendes bud på bedre uddannelse III

VOXPOP – Fem ud af 66 projekter, der har fået økonomisk støtte af universitetsledelsens projekt, Den gode uddannelse, ledes af studerende. Mød syv af de engagerede unge bag her.

Matias, 24 år, læser erhvervsøkonomi og filosofi på CBS, og Olav, 25 år, læser filosofi på KU.

Suitable for Business er en studenterarrangeret konference, der tæller deltagere fra otte universiteter i Norden og involverer 16 prominente speakers, som skal sætte fokus på, hvordan humaniora og socialvidenskaber kan bruges i erhvervslivet og resten af samfundet.

Hvorfor er der behov for netop jeres projekt?

»Erhvervslivets, uddannelsesinstitutionernes og samfundets interesser overlapper, så det bør uddannelse spejle, og det perspektiv bør være nærværende i vores uddannelsesprocesser. Suitable for Business præsenterer et alternativ for de studerende, der ikke vil være forskere.«

Hvilke mål har I for projektet?

»Der er et enormt videnspotentiale på Humaniora, der ikke er katalyseret endnu. Så det handler om at få kortlagt, hvad humaniora kan, hvordan det kan bidrage, og hvordan vi kan skabe en forståelse af, at vi faktisk kan anvendes i erhvervslivet. Vi vil gerne åbne virksomhedernes øjne for, at humanister har et uudnyttet, men yderst brugbart potentiale.«

Hvilke forventninger har I til projektets udførelse?

»I kraft af at vi laver nogle arrangementer, hvor der er høj – for at bruge et business-ord – pay-off ved at deltage, så er vi sikre på, at de studerende vil komme. Universiteterne og Den gode uddannelse har gode idéer til, hvordan vi bør være og strukturere vores karrierer, men hvorfor ikke lytte til os selv og gå til hinandens arrangementer?«

Mød den næste projektejer, Jonas, her.

Seneste