Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Syv studerendes bud på bedre uddannelse V

VOXPOP – Fem ud af 66 projekter, der har fået økonomisk støtte af universitetsledelsens projekt, Den gode uddannelse, ledes af studerende. Mød syv af de engagerede unge bag her.

Pernille, 25 år, og Bjarke, 24 år, læser begge etnologi.

Mens der er fuld gang i blokaderne på KUA, sætter etnologistuderende fokus på fakultetets manglende undervisning ved i fritiden selv at facilitere den. »De studerende er en ressource og kan bidrage med en masse til forskningsmiljøet og især til egen læring«.

Hvorfor er universitetets uddannelser ikke gode nok, som de er i dag?

»Vi er glade for vores uddannelser, men udfordringen er, at vi har meget lidt undervisning, og at der ikke er andet fællesskab end det, vi som studerende selv skaber. Det, vi gerne vil skabe, er et studie- og læringsmiljø, hvor man ikke kun møder op 4-8 timer om ugen, men også ellers er en del af studiet og føler tilknytning til sit fag.«

Hvorfor er der behov for netop jeres projekt?

»Når universitetet ikke tilbyder mere undervisning, flere workshops, flere læsegrupper og mere vejledning, flere studieture, eller hvad man nu kunne tænke sig, så gør vi det selv. Og små projekter som det her betaler sig mangefoldigt tilbage til universitetet – helt konkret, fordi det kan mindske frafald.«

Kan Den gode uddannelse skabe bedre uddannelse på KU?

»Den gode uddannelse kan have stor betydning på lang sigt, og det er den største håndsrækning, der har været fra universitetets side. Når det er sagt, er det vigtigt, at det hele ikke falder sammen til næste år, når der ikke er flere penge. Men hvis der ikke indimellem kommer sådanne håndsrækninger, forsvinder det ekstra-visionære, der ellers findes rundt omkring på de trængte fakulteter, hurtigt.«

Start forfra med den første studerende, Mads, her.

Seneste