Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Tandlægeskolens budget er bedre end Studenterrådet siger

KORREKTION - Tandlægeskolen skal ikke spare en tredjedel af sit budget, som Studenterrådet siger, skriver prodekanen for uddannelse på Sund.

Der har i debatten om budgettilpasningerne på Odontologisk Institut (OI) sneget sig en forkert tolkning af tallene ind, som jeg gerne vil mane i jorden.

Fredag den 12. november skrev Studenterrådet (SR) en udtalelse om tilpasningerne, hvor den første linje lyder:

»Odontologisk Institut (tandlægevidenskab) skal spare en tredjedel af sit samlede budget i løbet af de næste to år.«

De sande tal

Dette er ikke rigtigt. OI har i 2010-budgettet fået overført i alt ca. 89 millioner kr. fra fakultetet. Derudover har instituttet ekstra indtægter, så den samlede budgetterede omsætning på OI i 2010 er på ca. 130 millioner kr.

OI har i forbindelse med budgetlægningen for de kommende år fået at vide, at fakultetet vil overføre fem millioner kroner mindre i 2011 end i 2010. I 2012 vil der blive overført ti millioner kroner mindre end i 2010.

OI skal altså finde besparelser eller nye indtægter for fem millioner kroner i 2011 og ti millioner kroner i 2012.

De penge skal findes inden for den samlede overførsel fra fakultetet samt den del af de ekstra indtægter, der ikke er øremærket til særlige formål. Det er i alt ca. 99 millioner kroner.

Vi er altså meget langt fra, at OI skal spare den tredjedel af sit samlede budget, som Studenterrådet skriver.

Misforstået budgetmodel

Vi har fra fakultetet siden mandag morgen været i dialog med SR og de studerende ved OI for at forklare dette i håb om, at SR ville moderere sin udtalelse, så den passede til virkeligheden.

Det har SR afvist med henvisning til, at de byggede deres udtalelse på tal, de havde fra en powerpoint, der blev præsenteret for dem 1. november.

Jeg vil gerne medgive, at den powerpoint kunne have været klarere, men der er intet i den, der siger, at der skulle være tale om en besparelse på 33 % på OI. Vi giver den gerne til de interesserede, der selv vil se efter.

Seneste