Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Teologi hitter - der er liv i Gud

OPTAG - Teologi har stor fremgang. Finanskrisen kan være en årsag, men det er ikke primært udsigten til en præstestilling, der lokker de unge. På KU er studielederen på Teologi glad for, at teologerne ikke gik i panik og lavede alting om, da faget havde en række magre år med lavt studenteroptag.

Teologi er populært i år på Københavns Universitet. Over 64 procent flere har søgt ind end i 2010, og dermed er faget KU’s mest fremgangsrige. I alt optager Teologi 145 studerende.

Størsteparten af årets ansøgere (112) har søgt Teologi som deres førsteprioritet på universitetet. Det betyder, at Teologi ikke, som man måske kunne gisne om, opsuger et stort antal afviste ansøgere fra fag med endnu højere adgangskvotienter. Faktisk er de ikke rigtig klar over, hvad fremgangen skyldes på Teologi.

Holdt den faglige skanse

»I nedgangstider sagde vi, at det er ret umuligt at forudsige unges studievalg. Det mener vi stadig. Men vi kan nu konstatere, at da vi i 2008 modstod presset for at omlægge studiet og i stedet fastholdt den teologiske faglighed, som har udgjort fagets kerne i mange hundrede år, gjorde vi det ikke uattraktivt for unge studenter,« siger studieleder på Teologi Jesper Tang Nielsen.

»Min egen helt udokumenterede fornemmelse er, at grundige studier, der fra begyndelsen anlægger et højt akademisk niveau blandt andet ved at fastholde, at grundteksterne studeres på originalsprogene, græsk, latin og hebraisk, faktisk appellerer til en generation, der ellers er vant til at få hurtig information og lette oplysninger. De vil kort sagt gerne lære noget på en måde, der måske nok er langsom og besværlig, men til gengæld bundfælder sig således, at man måske endda kan kalde det dannende,« siger Jesper Tang Nielsen.

Tidsånden er teologisk

Presset for at ændre den teologiske uddannelse, som Jesper Tang Nielsen refererer til, kom ikke mindst fra Aarhus, hvor den teologiske dekan Carsten Riis foreslog, at gøre fagene hebraisk og latin valgfrie og eventuelt erstatte dem med fx religionspsykologi, kommunikation og ledelse. På KU var dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen helt uenig, og det gav en heftig debat i det faglige miljø.

Enden på polemikken blev, at både teologistudiet i Aarhus og København har bevaret deres fokus på de klassiske dyder og vanskelige sprogfag, og begge universiteter har i år oplevet cirka samme store fremgang i antallet af ansøgere målt i procent. På Aarhus Universitet (AU) gætter kommunikationsansvarlig på Teologi Ulrik Vosgerau på, at årsagen kan findes i selve tidsånden.

»På de helt store linjer er der nogle, der snakker om, at finanskrisen har gjort, at folk har besindet sig på nogle andre værdier – at det også handler om at dyrke andre kvaliteter end førhen,« siger Ulrik Vosgerau.

Få har følt et kald

Præster vil de unge studerende dog ikke nødvendigvis være. Og det endda til trods for, at Kirkeministeriet forudser, at der bliver mangel på præster i Folkekirken fra og med 2015, det fremgår af en udvalgsrapport fra 2008.

Ifølge den studiestartsundersøgelse, som kommunikationschef Anne Rahbek fra Det Teologiske Fakultet på KU selv gennemfører hvert år, senest i 2010, er den gennemsnitlige studerende ikke drevet af ønsket om at få et job som præst, men snarere af en generel interesse for faget og for ‘uddannelsens bredde’, foruden vægtningen af etik og filosofi, bibelhistorie og sprog.

Det harmonerer også med erfaringen fra Aarhus, hvor studieledelsen over for gymnasie- og højskoleelever har markedsført teologi som ’det lille universitet i det store universitet’ og slået på fagets muligheder for at slå bro til andre studier. På AU er Teologi ikke længere et selvstændigt fakultet, men en del af det tværfaglige ‘Arts’, der også rummer de humanistiske fag og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Tilbage står, at teologerne (både i hovedstaden og i Aarhus) er glade for deres mange ansøgere.

»Med årets optag når vi grænsen for vores kapacitet, men vi overskrider den ikke. Vi har oprettet et ekstra hold og omlagt skemaet, så lokalerne er store nok. Det bliver en stor fornøjelse at byde årets russer velkommen,« siger Jesper Tang Nielsen, KU.

chz@adm.ku.dk

Seneste