Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Teologi viser hvordan det kan gøres

SYNSPUNKT - Københavns Universitets bestyrelse, rektor og dekaner bør lægge vejen forbi Det Teologiske Fakultet, hvis de vil se, hvordan samarbejde og medbestemmelse kan udfoldes i praksis, opfordrer fagrådsformand

Studenterne ved Københavns Universitet og alle andre universiteter står over for store udfordringer i disse tider. På den ene side skal vi igennem vores akademiske studium på bedst mulig måde, samtidig med at vi skal lære at styre en husholdning, og dét for nogle for første gang.

På den anden side udfordres vi af forslag fra politikere, som ønsker at vi går igennem vores studium på rekordtid; fx omlægning og forringelse af SU’en, hårdere aktivitetskrav og andre regler der kan have en stor, og evt. negativ, indvirkning på vores hverdag.

Universitetsloven er også én af de udfordringer vi møder i vores gang på studiet. Universitetsloven ‘opererer’ med en top-down-styring. Vi har egentlig ingen reel indflydelse på vores hverdag. Samtidig med dette, er universiteterne tvunget ud i en økonomisk krise, som betyder at undervisere fyres og undervisning omlægges og forringes.

Alt dette får studerende op på barrikaderne, både når der fyres i stor stil på nogle fakulteter, og når en upopulær dekan genansættes uden at studerende, og undervisere for den sags skyld, rådføres.

Vi anerkender dette problem, og mener at vi stadig skal kæmpe for sagen. ’68’er-slagordene’ skal måske støves af og studerende skal stå sammen. ”Sammen om et bedre universitet”, som Studenterrådets slogan lyder.

En god historie midt i kaos

Midt i dette kaos findes en god historie. På Københavns Universitet er der et fakultet, hvor studerende, VIP’er og TAP’er har et godt samarbejde med ledelsen, og dermed dekanen.

På Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet har vi det godt. Vores studium er udfordrende og spændende. Vores akademiske uddannelse rummer en masse forskellige og udfordrende discipliner; bl.a. sprog, eksegese, filosofi, historie og samfund.

Vores studiemiljø er i særklasse. Vi har nogle charmerende bygninger i Indre By (Købmagergade). Fakultetet har en fantastisk studenterdrevet kantine og fredagsbar. Et rigt foreningsliv der fx arrangerer foredrags- og filmaftener. En god stemning på gangene, hvor studerende, undervisere og teknisk-administrativt personale færdes blandt hinanden. På teologi er vi alle tæt på hinanden, både studerende og undervisere.

Som alle andre studier har vi også et fagråd for teologi. Det Teologiske Fagråd er yderst aktive på fakultetet, men i modsætning til andre steder på KU, så mødes vi af åbne arme af vores ledelse.

Vi har et ekstremt godt samarbejde med ledelsesteamet på teologi. Dette gælder for vores samarbejde med bl.a. Studielederen, Studiechefen og især Dekanen.

Hvilke fagråd kan fx banke på dekanens dør til enhver tid? Hvilket fagråd har jævnlige møder mellem deres formandskab og deres dekan? Det har VI!

Dekan og professor Steffen Kjeldgaard-Pedersen opererer med den åbne dør og den uformelle samtale. Det Teologiske Fagråd har oparbejdet et fantastisk samarbejde med dekanen, som betyder at vi inddrages i stadigt flere sager, og nogle gange i sager, hvor vi ikke nødvendigvis skal høres.

Steffen har med sin store selvironi skabt et forum, hvor studerende om dekanat kan mødes, for derefter at tage beslutninger i fællesskab. Et forum som tager hensyn til både personale og studerende ved fakultetet.

Dekanen kunne styre oppefra og ned – hvis han ville

For Steffen er teologien det vigtigste og også studiets høje akademiske niveau. Vi er utrolig glade for at have en dekan, der ikke vil slække på vores niveau. Et niveau som andre vil slække på ved fx at omlægge sprogundervisningen. Endvidere er teologiens selvstændighed som fakultet, også utrolig vigtig for Steffen. For Steffen er teologis velbefindende vigtig.

Steffen Kjeldgaard-Pedersen går heldigvis ind for det traditionelle teologiske studium, med de ændringer som Danmark anno 2010 betyder for studiet. Han vil gøre alt for, at Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet vil kunne bestå i mange år frem, også uanset at vores søsterfakultet ikke har de bedste muligheder for denne selvfølgelige beståen.

Steffen kunne egentlig følge Universitetsloven og dermed operere med top-down-styringen. Det er han i sin gode ret til, men han gør det ikke.

Det Teologiske Fagråd vil altid kæmpe for, at vores medbestemmelse bliver så stor som muligt, og heldigvis er vi jo altså utrolig langt på Det Teologiske Fakultet, i modsætning til andre fakulteter. Vi er selvfølgelig ikke sikre på denne medbestemmelse, og derfor holder vi godt fast i den. For det hele bunder egentlig i tillid og respekt, som går begge veje; fra dekan til studerende/fagråd og fra studerende/fagråd til dekan.

Jeg vil gerne invitere Københavns Universitets bestyrelse, rektor og dekaner ud til Det Teologiske Fakultet. Hér vil I kunne se hvordan det kan gøres. Vi har et yderst stærkt samarbejde blandt alle stænder, og så er Det Teologiske Fakultet et sted, hvor samarbejde og medbestemmelse er i højsæde.

Seneste