Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Test dig selv - hvor dum er du?

KVALITET - Er nutidens studerende for dårlige til at regne uden brug af hjælpemidler? Eller er et krav om hovedregning med brøker og procent udtryk for en insisteren på forældede færdigheder? Tag testen, og døm selv.

Frem med papir og blyant!

De følgende ti spørgsmål præsenterede lektor i biofysik Steen Laugesen Hansen for førsteårs veterinærstuderende, lige efter at de var startet på kurset Biofysik.

Hver studerende fik et A4-ark, hvorpå spørgsmålene var trykt, og de skrev deres svar på arket og afleverede det, når de var færdige – uden tidspres. Der var ingen svarforslag at vælge mellem. Nogle af de studerende brugte lommeregner, og det er muligt, at enkelte har spurgt sidemanden til råds, men størstedelen af de studerende besvarede spørgsmålene individuelt uden brug af lommeregner.

Steen Laugesen Hansen brugte den indledende færdighedstest to år i træk, i 2007 og 2008. Svarene findes ved at følge linket nederst, hvor også fejlprocenterne fra de to årgange afsløres.

Spørgsmålene

1

11 – 1/5 =

2

1/2 – 1/3 =

3

1/2 : 2/5 =

4

x cm3 = 1 liter, x =

5

Enheden for tryk er: kg/m2, Pa, Pa/m2, J/s

6

Beregn 20% af 120 gram

7

En vare koster 250 kr. inkl. moms (25%).
Hvad koster varen uden moms?

8

Der gælder: 1000 • (5-T) = 500 • (T-2)
Beregn T

9

Enheden Volt forkortes V. Omregn 10 mV til V

10

Opskriv idealgasligningen

LINK: Se svarene her.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste