Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Tidlig julegave på Statskundskab - festforbuddet er afblæst

HÆRVÆRK – De studerende på Statskundskab har siden starten af september været i ’festpause’, efter en introfest gik over gevind. Nu er pausen slut, og de studerende kan igen skrue op for anlægget og danse til den lyse morgen.

I starten af september kunne Uniavisen fortælle, at statskundskab havde festet sig til en festpause, der betød at samtlige, planlagte fester blev aflyst.

I forbindelse med en fest for de nye studerende, var der blevet opdaget skader for op mod 10.000 kroner og en stærkstrømsledning havde fået brændt isoleringen af.

Dette betød, at de cirka 1.800 studerende på instituttet har måttet lægge danseskoene på hylden og pænt sætte gulddamerne tilbage i køleskabet – på ubestemt tid.

Udspil godkendt

I dagene og ugerne efter forbuddets indførsel blev der afholdt flere plenum-møder mellem institutledelsen og statskundskabs 132 tutorer med henblik på at beslutte et videre forløb.

Stemningen blandt de studerende var dengang overvejende kritisk, og der herskede en følelse af uretfærdighed over den kollektive afstraffelsesform og vrede over, at der aldrig blev tjekket op på, hvem der havde stået for hærværket.

De studerende endte med at skulle lægge en plan for fester med højere sikkerhed, før der igen måtte festes på studiet.

Nu, cirka to måneder senere, er de studerendes udspil, der blandt andet lægger op til at trække mere på campusservice til deres fester, blevet godkendt af institutledelsen.

Skal aflevere festplan

På institut for Statskundskabs facebookside stod der den 7. november:

»Institutledelsen har haft en god og konstruktiv dialog med bestyrelsen for Jacques D, tutorernes kontaktudvalg, Aktive Statskundskaberes studienævnsrepræsentanter og repræsentanter fra Revyen og fået udarbejdet et nyt koncept for bedre og mere sikre fester på Institut for Statskundskab. Konceptet er blevet drøftet i instituttets og fakultetets forskellige ledende organer. Og det er mundet ud i, at vi med dekanens godkendelse fra dags dato ophæver festpausen på statskundskab.«

Fremover skal alle studerende med ansvar for større fester mødes med institutleder Anders Berg-Sørensen ved semesterstart og præsentere semestrets planlagte fester.

Derudover indeholder de studerendes udspil også en plan om at besigtige lokaler før og efter fester og optimere brugen af vagter, så der holdes øje med risikoområder på campus.

God proces

Da Uniavisen i sidste uge snakkede med institutleder Mikkel Vedby, roste han processen med de studerende, men kunne endnu ikke bekræfte om der forelå en godkendt aftale.

Emilie Kirstine Heide fra Aktive Statskundskabere har også været glad for processen og føler, at de studerendes arbejde har mødt stor anerkendelse blandt ledelsen og, at de studerende i udarbejdelsen af planen er blevet taget seriøst.

Både ledelsen, studienævnet, repræsentanter fra instituttets studenterforening og revy samt studiets tutorer har været med i processen, og nu ser det ud til, at det endelig igen er blevet tid til at fylde køleskabet og knappe en Tuborg op.

Restriktioner et særsyn

Det er sjældent at Københavns Universitet lægger så hårde restriktioner ned over de studerendes øl-indtag og sociale aktiviteter.

De gange, hvor debatten om den fordrukne ungdom bliver knappet op, har det som regel omhandlet studiestart og RUSture.

Dog indførte Det Humanistiske Fakultet i efterårssemestret 2013 en ny, restriktiv alkoholpolitik. Her blev der indført forbud mod ølsalg på alle hverdage, undtagen fredag, hvor der må købes øl efter kl. 17.

En af grundene for dette tiltag var også dengang, ifølge fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, at der var episoder med »egentligt hærværk på bygninger og inventar.«

Uni-avis@adm.ku.dk

Seneste