Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Tidsskrift skal gøre studerende til forskere

NYTÆNKNING - Nyt videnskabeligt tidsskrift fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) inviterer studerende til at bidrage med artikler. Det skal være med til at vække deres interesse for forskning og til at udvikle stedets undervisning.

Det første nummer af Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling toner i disse dage frem på computerskærme landet over. Eller indtil videre i hvert fald på Københavns Universitet, hvor det har udstyret studerende og yngre forskere, der ønsker at publicere deres arbejde, med sjældent ordentlige odds. På MEF glæder man sig over udgivelsen.

»Tidsskriftet skal skabe interesse blandt unge på instituttet for at tage del i forskningen, og håbet er, at det i det hele taget kan bringe forskning og undervisning tættere sammen,« siger viceinstitutleder og professor Stig Hjarvard, der nu også kan bryste sig af titlen som chefredaktør for det ny online-tidsskrift, som udgives i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek.

Pleje af forskerspirer

»Vi vil i særlig grad stimulere til, at talentfulde studerende og unge forskere får en mulighed for at bringe deres arbejder videre ud i en faglig og videnskabelig offentlighed. Alt for ofte kommer interessante analyser og veldokumenterede undersøgelser fra de studerende ikke længere end til eksamensbordet,« skriver redaktionen, der består af både yngre og ældre forskere ved instituttet, i indledningen til den første udgivelse.

Men denne viden bør ikke gå tabt, og tidsskriftet kan netop være en mulighed for studerende for at få publiceret artikler – eventuelt med udgangspunkt i eksamensopgaver udarbejdet på universitetet. Forfatterskab kan føre til tættere kontakt til de akademiske fagmiljøer, og rammerne kan skabe interesse blandt flere studerende for at bedrive og bidrage til forskning.

Målet er, at tidsskriftet samtidig skal få indflydelse på undervisningsformerne på instituttet.

Forskning ind i undervisningen

»Vi håber, at tidsskriftet vil kunne bidrage til, at forskning og undervisning kommer til at nærme sig hinanden. Undervisere kan eksempelvis bruge artikler i undervisningen, eller de kan blive til i undervisningslokalet i mødet mellem studerende og forskere, som kan inspirerere hinanden og indgå samarbejder,« siger Stig Hjarvard.

MEF-tidsskriftet skal imidlertid også forsøge at samle forskere og studerende på tværs af fag. Instituttet omfatter fagområderne kommunikation og it, retorik, film- og medievideskab, pædagogik og filosofi, og tidsskriftet henvender sig derfor på én gang til forskere, studerende og andre med professionel interesse for disse felter. Det være sig både herhjemme og i udlandet, idet artikler på både dansk og engelsk bliver publiceret.

Tidsskriftet udkommer to gange årligt og er åbent for kvalificerede bidrag fra alle. Selv om det i sit udgangspunkt er for yngre forskere, er tidsskriftet ikke desto mindre videnskabeligt, og alle artikler bliver udsat for peer review. Barren sættes ikke lavt, betoner Stig Hjarvard.

therese.hjorth@adm.ku.dk

Seneste