Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Tillidsrepræsentant: »Høring er en skinproces«

MUSEUMSFYRINGER – AC-fællestillidsrepræsentant Leif Søndergaard kritiserer, at Statens Naturhistoriske Museum har afskediget tre medarbejde, fordi de ikke passer ind i museets nye strategi, og efterfølgende har sendt den selvsamme strategi i høring. Hvad er der så at diskutere? spørger han.

Afskedigelsen af tre forskere på Statens Naturhistoriske Museum, der hører under Københavns Universitet, er sket i strid med samarbejdsreglerne.

Det mener Leif Søndergaard, AC-fællestillidsrepræsentant på KU.

Afskedigelserne er nemlig sket på baggrund af en ny strategiplan fra ledelsen, som kun er blevet præsenteret som et fortroligt orienteringspunkt på et Samarbejdsudvalgsmøde fredag den 31. maj.

Medarbejdernes repræsentanter måtte ikke videregive oplysninger, og planen blev ikke drøftet, som den ellers skulle ifølge samarbejdsreglerne.

De regler indebærer, at ledelsen skal informere om alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det er muligt at få en grundig drøftelse, så medarbejderrepræsentanternes synspunkter kan indgå i ledelsens beslutningsgrundlag.

Fyringsmøde med dags varsel

Leif Søndergaard forklarer, at strategiplanen alligevel stadig er hemmelig, da de tre medarbejdere den 11. juni per mail bliver indkaldt til et møde med ledelsen uden dagsorden dagen efter. De bliver dog opfordret til at tage deres tillidsrepræsentant med.

På møderne den 12. juni bliver de præsenteret for et høringspapir, hvori der står, at deres fagområde ikke passer i strategiplanerne, og de derfor vil blive fyret. De får nøjagtig to ugers høringsfrist.

»Den ene af de afskedigede fortalte mig, at han troede, at han skulle til møde, fordi han havde forlagt et bilag eller noget, og så blev han fyret. Han var tydeligvis rystet,« siger Leif Søndergaard.

Høres først efterfølgende

Først den 13. juni, altså dagen efter fyringssamtalerne udsendes strategiplanen til alle medarbejdere, og der holdes et stormøde.

Ledelsen indbyder samtidig per mail til at deltage i den efterfølgende høringsfase.

»Alle er velkomne til at indsende forslag, ideer og kommentarer. De skal indsendes til forskningschef Kurt Kjær senest 1. september. Efterfølgende vil de blive drøftet i samarbejdsudvalg, direktion og institutråd og 15. september udmeldes den endelige organisation, herunder placering af medarbejdere i sektionerne. Den nye organisation kommer sandsynligvis også til at omfatte fysisk flytning af medarbejdere,« står der.

Fremgangsmåden undrer Leif Søndergaard:

»Hvad er meningen med først at afskedige folk, og så efterfølgende sende strategiplanen i høring. Hvad er det ledelsen forestiller sig skal diskuteres? Vi vil klage til dekanen over, at det har været en meget lukket skinproces, som er i strid med samarbejdsreglerne,« siger Leif Søndergaard.

SNM er en del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Science). Uniavisen har fredag modtaget en redegørelse fra dekan John Renner Hansen om afskedigelserne. Den kan læses her.

clba@adm.ku.dk

Seneste