Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Tillidsrepræsentanter mistede jobbet ved Nat-nedskæringer

Der skal være tvingende årsager til at afskedige medarbejdernes faglige repræsentanter, men flere blev alligevel 'prikket' da Det Naturvidenskabelige Fakultet skulle skære 70 stillinger væk

»Uantageligt«. Poul Erik Krogshave, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), er stærkt utilfreds med forløbet omkring nedskæringerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat) hvor der skulle spares cirka 45 millioner kroner og 70 stillinger skæres væk.

Han har nemlig efterfølgende fået kendskab til at mindst fire med beskyttelse som tillidsrepræsentanter er blevet ‘prikket’ i forbindelse med besparelserne.

»Det burde slet ikke kunne forekomme. Der skal være tvingende årsager til at afskedige en tillidsrepræsentant, og det er altså ikke en tilstrækkelig grund at budgettet skal reduceres. En tvingende årsag kan være at et helt institut skal lukkes, men det er ikke nok at et mindre arbejdsområde nedlægges,« siger Poul Erik Krogshave.

Han mener at tillidsrepræsentanterne i stedet for at blive ‘prikket’ burde have haft en regulær mulighed for at sige ja til alternativ beskæftigelse på universitetet eventuelt kombineret med et tilbud om efteruddannelse.

Ajourføring måske problemet
Sagen blev også diskuteret på det seneste HSU-møde hvor det ifølge Poul Erik Krogshave kom for en dag at der lokalt på institutterne var ukendskab til hvem der var omfattet af tillidsrepræsentant-beskyttelsen. Det blev derfor på mødet fremhævet af rektor Ralf Hemmingsen at registreringsarbejdet skal opprioriteres i fremtiden.

Lisbeth Møller, personalechef på KU, bekræfter at der er igangsat et arbejde med at få alle tillids-, arbejdsmiljø- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg registreret i det personaleadministrative system ScanPas således at data findes ét sted.

Hidtil er kun anmeldte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter blevet registreret centralt, mens medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg er blevet håndteret lokalt.

»Jeg blev overrasket over at høre på HSU-mødet at institutterne ikke havde været opmærksomme på hvilke medarbejdere der nød beskyttelse da spørgsmålet altid er et særligt opmærksomhedspunkt ved stillingsnedlæggelser,« siger personalechefen.

Fredelig løsning
Leif Søndergaard, AC-fællestillidsrepræsentant og lektor på Biologisk Institut, mener at økonomiske nedskæringer kan være en tvingende grund til at afskedige en tillidsrepræsentant hvis vedkommendes jobfunktion fjernes fuldstændig. Der skal dog være rigtigt gode argumenter, og det kan kun ske efter forhandling med vedkommendes faglige organisation.

»Det ville være stærkt bekymrende hvis ledelsen var gået bevidst efter tillidsrepræsentanterne, men det er ikke mit indtryk. Det virker som om de er gået efter alder, funktion og forskningsområde. Efter det vi har set på Nat, vil vi selvfølgelig have særlig fokus på de tillidsvalgtes jobsikkerhed, specielt i krisesituationer. Hvis de ikke kan nyde godt af den ekstra sikkerhed de har mod at blive afskediget, bliver det vanskeligt at få folk til at stille op til de poster. Og det ville være synd; for både de ansatte og ledelsen har meget brug for at der er folk som har lyst til at bruge tid på de vigtige funktioner som tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentanter udfylder,« siger han.

Leif Søndergaard tilføjer at de sager han har kendskab til er løst ved at de afskedigede tillidsrepræsentanter har sagt ja til en fratrædelsesordning med en længere opsigelsesperiode end normalt, så han tvivler på at der kommer faglige sager i kølvandet på Nat-besparelserne.

clba@adm.ku.dk

Seneste