Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

To år for meget

Hundredvis af lærerrepræsentanter i studienævnene kan snart ånde lettet op. Oprindeligt stillede de op til valg for en treårig periode, men de kom til at sidde i fem. Irriterende og demotiverende, kalder flere af de valgte studieledere de sidste to års venten på nyvalg

På Palle Schantz Lauridsens kontor hænger et brev fra den tidligere rektor Linda Nielsen fra den 6. februar 2005. Heri anmodes alle studieledere og institutledere om at blive siddende indtil videre.

Dengang var den treårige valgperiode ellers ved at være udløbet, men der kom en ny universitetslov i vejen. Københavns Universitet valgte nemlig at vente så længe som muligt med at gå i gang med den ledelsesreform som loven lagde op til, og det har rundt omkring på fagene trukket tænder ud.

»Det har været to år for meget,« som Palle Schantz Lauridsen, studieleder på Dansk, udtrykker det.

»Der er langt fra ‘indtil videre’ til to år, og det er ikke ligefrem motiverende for at fortsætte med studienævnsarbejdet. De ekstra år på posten har taget kostbar tid fra forskningen, så jeg havde da hellere været foruden dem,« siger han.

De to års forlængelse har samtidig rummet mange store og komplicerede opgaver som nye studieordninger, kompetencebeskrivelser for alle fag, institutsammenlægninger med mere, så alt i alt er de fleste studieledere på Humaniora ved at være godt slidte.

Også på Historie må studieleder Gunner Lind erkende at han vil drage et lettelsens suk når hans afløser er fundet i januar 2007. I studienævnet på Historie er tre af de oprindeligt valgte medlemmer gået på pension. Det betyder at der kun er en suppleant tilbage når de ansattes tre medlemmer er syge eller har for travlt.

»Jeg kom lidt i klemme da vi blev bedt om at blive siddende fordi jeg lige havde modtaget en bevilling fra Forskningsrådet. Samtidig har det ikke ligefrem været den mest rolige periode i studienævnenes historie.

Og det har da helt sikkert ikke været det bedste grundlag at indføre en masse nye beslutninger på. På den måde betaler vi en dyr pris for de to års ventetid,« siger Gunner Lind.

Administration brudt sammen
Også studieleder på Datalogi Hasse Clausen synes det har været to år for meget på posten.

»Det har været to frustrerende år fordi vi ikke har anet hvad der skulle ske. Tingene er bare blevet holdt i kog. Samtidig er der blevet indført ny blokstruktur på de naturvidenskabelige studier, og det har for mig at se gjort tiden endnu mere enerverende fordi vi har været udsat for et eksperiment som ingen rigtig har taget ansvar for i ledelsen og fulgt op på,« forklarer Hasse Clausen.

De manglende signaler fra ledelsen om fremtidsudsigterne for KU samt et stadigt stigende arbejdspres har ifølge Hasse Clausen været en medvirkende årsag til at studieadministrationen på Datalogi i øjeblikket er brudt helt sammen.

»TAP’erne har været utroligt hårdt belastet i de sidste to år. Før havde de et halvt år med virkelig pres på, men så var der også mere rolige perioder. Nu er der pres på hele tiden. Tre TAP’er er i øjeblikket sygemeldte, og det betyder i realiteten at vi står uden studieadministration,« forklarer Hasse Clausen.

Men der er da også valgte ledere på universitetet der har været glade for at sidde over tid og som har tænkt sig at fortsætte på posten.

Studieleder Allan Madsen på Sociologi er en af dem. Han har siddet på posten siden 1996 og har også tænkt sig at stille op til studienævnsvalg igen i år.

»Sine steder på universitetet er der givetvis studieledere der mere eller mindre er blevet tvunget til at stille op, men sådan har det ikke forholdt sig for mit vedkommende, så jeg stiller op endnu engang,« siger Allan Madsen.

Seneste