Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

To blog or not to blog

Blogging blandt studerende bliver stadig mere almindeligt på universiteter over hele verden. Men hvor går grænsen mellem ytringsfrihed og respekt for privatlivets fred?

At skrive en blog – også kaldet Web-log – på nettet bliver stadig mere udbredt på universiteter over hele verden. Både i England og i USA opfordrer forskellige universiteter ligefrem de studerende til at føre en blog på nettet.

Warwick University i England stiller således gerne serverplads til rådighed for studerende, TAP’er og VIP’er der vil oprette deres egen blog.

»Det gælder om at stille alle faciliteter til rådighed når det gælder ‘selv-udgivelse’ af akademiske tanker,« siger John Dale der er it-ansvarlig på Warwick University.

Han tilføjer at universitetet for længe siden tilbød de studerende at de kunne oprette deres egen webside, men at kun få tog imod dette tilbud.

»Det blev af mange studerende betragtet som besværligt,« siger John Dale. »Men Web-logs er meget nemmere at starte og skrive«.

På Warwick University har 3.000 studerende i dag deres egen blog. Der er 15.000 studerende på universitetet, så 12.000 har ikke deres egen blog, men universitetet gør ikke noget for at overbevise flere om at blogs er en god idé.

Privat dagbog
De fleste studerendes blogs starter som regel som en form for privat dagbog hvor man forsøger at holde kontakt med venner og familie som den studerende måske har forladt til fordel for en fjerntliggende universitetsby.

Men ofte vokser de studerendes blogs i nye retninger. Mange bruger blandt andet blogs til at holde sig selv og omverdenen ajour med hvad der sker inden for deres akademiske felt.

Dan Lawrence der studerer Filosofi på Warwick University, brugte i starten sin blog til at etablere et socialt netværk på universitetet.

Men efter et stykke tid begyndte han også at bearbejde sine notater fra undervisningen så de kunne offentliggøres i hans blog.

»Det viste sig at være en god skrivedisciplin – at bearbejde tørre noter til noget som også andre kunne have glæde af at læse,« siger Dan Lawrence.

På Harvard University i USA er blogs også udbredte – om end ikke i samme grad som på Warwick. Men også Harvard stiller serverplads til rådighed for studerende der ønsker at føre en blog på nettet. Indtil videre har 360 studerende oprettet deres egen lille, elektroniske dagbog på nettet.

En af dem er Stephen Walker der bruger sin blog til at skrive sine opgaver. Han posterer sine tanker og links til interessante websider og nedfælder noter fra møder med sine vejledere. Hans speciale er kinesisk filosofi.
»Men jeg skriver om alt der interesser mig,« siger Stephen Walker.

Fyret over blogs
Universitetslærerne har også fundet det givtigt at føre deres egne blogs på nettet. Professor i retorik på Stanford University Christine Alfano er således begyndt at skrive en blog for sine studerende.

Her kan de studerende læse kursusmateriale og komme med deres kommentarer.

Christine Alfano underviser på et kursus i E-retorik og digitale medier og synes således det var nærliggende at oprette en blog på nettet.

»Det er en god måde at formulere sine tanker og ideer på,« siger Christine Alfano, og hun tilføjer at det også giver de studerende et meget godt billede af hvilken type underviser hun er.

»Blogging har sine rødder i journalistik, men man skriver også sine personlige tanker og følelser. Det er et forum hvor du skriver for et offentlig publikum samtidig med at man i lige så høj grad skriver for en selv,« forklarer Christine

Alfano om bloggens mangesidede egenskaber. Blandingen af det private og akademiske kan imidlertid godt skabe en række problemer – både for undervisere og studerende der skriver blogs.

En professor på Southern Metodist University i USA er netop blevet fyret på grund af indholdet i sin blog hvor hun på munter vis skildrede dagliglivet på universitetet.

Hun beskrev blandt andet hvordan hun fandt at mange af de studerende var rige overklasse-børn der interesserede sig mere for dyre, tyske biler end for de akademiske aspekter ved undervisningen.

Selv om hun ikke nævnte nogle navne, kunne flere af de studerende genkende sig selv i professorens blog, og universitetsledelsen endte med at afskedige den pågældende professor.

Flere lag
De studerende har også oplevet problemer med ting de har posteret i deres Web-logs.

Freshman (russer, red.) på Stanford Alex Carter skrev i lang tid en blog, men har nedlagt den. Det skete fordi han i en postering kritiserede en lærer der tog det meget ilde op.

En anden studerende på Stanford fik problemer fordi hun gengav en privat diskussion mellem sig og en veninde. Veninden mente ikke at bloggeren beskrev diskussionen på en fair måde – og dermed sluttede venskabet.

Aaron Swartz fra Stanford University er en af de studerende der er blevet mest kendt i medieverden for sin blog om universitetslivet anno 2005.

»Swartz’ blog beskriver livet på den moderne campus på en ligeså overbevisende måde som Tom Wolfe gør det i sin 676-siders lange roman ‘I Am Charlotte Simmons’,« skriver nyhedsmagasinet Newsweek.

Swartz blogger om alt – fra undervisning over drukfester til sine forskellige dates på universitetet. Hans blog har mere end tusind læsere dagligt. Men også Aaron Swartz er løbet ind i problemer.

Hans tutor på Stanford har således opsagt al samarbejde fordi hun føler at alt hvad hun siger og gør ender i Swartz’ blog.

Blogging i universitetsregi har således skabt en voldsom debat om hvor balancen mellem ytringsfrihed og respekten for privatlivets fred går.

En af løsningerne kan være at skrive en blog der har flere offentlighedslag. På et niveau kan bloggen holdes privat gennem beskyttelse af passwords, men andre dele kan være tilgængelig for tutorer og undervisere mens endnu en del kan være totalt offentlig.

»Blogs skal befinde sig i det offentlige rum hvis de skal fungere,« siger historieprofessor på Stanford Joel Samoff.

»Men der må imidlertid også være mulighed for at skrive noget der er privat og som kun kan læses af en mere snæver gruppe.«

Karsten Bengtsson er freelancejournalist bosiddende i USA.

Seneste