Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

To korte og så det lange…

KLUMME - Det er på plads med nogle hurraråb på vores universitetsgange i disse dage. KU har fremlagt en strategi, der skal styrke den forskningsbaserede uddannelse ved at afskaffe frikøb af forskere fra deres undervisningstid, skriver Søren Axel Petersen fra Studenterrådet.

Selvom det kun er få dage siden, vi fejrede universitetet til forårsfestivalen, er der grund til at skåle endnu en gang. Dette tiltag er nemlig bestemt noget, vi har set frem til med stor forventning. Fremover vil det ikke først være som en del af en forskergruppe, man får mulighed for at møde faggruppens forskere. Allerede i løbet af sin uddannelse vil man kunne opleve forskningen tæt på og lære af vores dygtige fastansatte videnskabelig personale.

Som studerende vil jeg forhåbentlig ikke fremover tænke på topforskere, som nogen i en fjern og for studerende aflåst bygning, men som nogen der er en del af det samme universitet som jeg, og som jeg dagligt inspireres og lærer af.

Det er et ideal for vores universitet der hermed styrkes. Forskningsbaseret uddannelse skal ikke blot betyde, at der foregår forskning på etagen over undervisningslokalet, men at forskningsmiljøet og undervisningsmiljøet er sammenblandede.

Det er et opgør med et hierarki: at forskning er vigtigere end undervisning. Der er et kæmpe pres på vores undervisere for at publicere forskningsresultater og opnå forskningsmidler, men dette er et signal om, at uanset hvor vigtige forskningsaktiviteterne er, kan de ikke fortrænge undervisningen fra kalenderen.

For kort til undervisning

Dog er der fortsat en udvikling der peger i den modsatte retning: fordelingen mellem løst- og fastansatte på universitetet. Det er nemlig ikke kun hurraråbene der findes i korte og lange, det er også universitetsansættelser.

Københavns Universitet har de sidste år haft en ambition om at ansætte flere fastansatte forskere, hvilket er lykkedes. Samtidig er der dog blevet ansat endnu flere på tidsbegrænsede kontrakter. Vi udvikler os altså i en retning, hvor en større andel af det videnskabelige personale er ansat for en kort periode. Denne gruppe af løstansatte er ofte ansat uden eller med få undervisningsforpligtelser.

Dette påvirker helt sikkert forsknings- og uddannelsesmiljøerne, både ift. vores underviseres pædagogiske kvalifikationer, deres vægt på uddannelsen ift. forskningen og deres tilknytning til og lyst til at udvikle de undervisnings- og forskningsmiljøer de indgår i.

Når jeg her op til eksamen går og glæder mig over velviljen til både at ansætte flere undervisere og forvente at de tager undervisningen alvorligt, vil jeg derfor samtidig inderligt håbe, at det følges op med en plan, så vi ikke med prorektor Thomas Bjørnholms ord ”ender som et forskerhotel for dem, der kan skaffe deres forskningsmidler selv”.

Forskningsbaseret uddannelse skal være guldstandarden hele vejen rundt. Det kræver, at den nyeste topforskning også siver ind i undervisningslokalet og at langt færre ansættes som løstansatte kun med forskning i jobbeskrivelsen.

Seneste